Παλαιότερη προσπάθεια για τη δημιουργία της Δημοκρατίας του Πόντου στα βορειοανατολικά παράλια της Μικράς Ασίας

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Ιστορίας («Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» του Δήμου Κηφισιάς «Έπαυλη Δροσίνη» – Βιβλιοθήκη Δήμου Κηφισιάς, Αγ. Θεοδώρων & Κυριακού…) θα παρουσιαστεί αύριο (Τρίτη) ένα άγνωστο θέμα, ελάχιστα μελετημένο, που αφορά τις προσπάθειες που έγιναν μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου για τη δημιουργία της Δημοκρατίας του Πόντου στα βορειοανατολικά παράλια της Μικράς Ασίας:
•15 Ιανουαρίου 2013, (7-9 μ.μ.), Χρήστος Γαλανίδης, πρόεδρος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών: «Η Δημοκρατία του Πόντου. Ευσεβείς πόθοι ή πιθανή εκδοχή;» (Με αφορμή την έκδοση της διατριβής του Ευρ. Γεωργανόπουλου),
Η ελλαδική ιστοριογραφία αντιμετωπίζει με τρόπο ελλειπτικό, έως και σήμερα, την τελική διαδικασία της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1908-1923) , επικεντρώνοντας την ανάλυση στην τελευταία της φάση (1919-1922), παραγνωρίζοντας τις εσωτερικές ταξικές συγκρούσεις στην οθωμανική κοινωνία, ιεροποιώντας το μιλιταριστικό τουρκικό εθνικιστικό κίνημα και αγνοώντας τη βούληση και τα αντιαπολυταρχικά κινήματα που ανέπτυξαν κάποιοι από τους γηγενείς πληθυσμούς.
Η προσπάθεια για αυτονομία των Ελλήνων του Πόντου, που έλαβε διάφορες μορφές, εντάσσεται στην ίδια ιστορική κατηγορία με:

•την προσπάθεια των Αρμενίων για δημιουργία αρμενικού κράτους στα παλιά οθωμανικά εδάφη,
•τις προσπάθειες κάποιων κουρδικών φύλων για αυτονομία όπως και των Κιρκασίων της Βιθυνίας,
•το αίτημα των Ελλήνων της Ιωνίας με τη Μικρασιατική Άμυνα για τη δημιουργία Αυτόνομου Μικρασιατικού Κράτους κ.λπ.

Η διατριβή του Ευ. Γεωργανόπουλου μας δίνει για πρώτη φορά την πλήρη εικόνα αυτής της ιστορικής απόπειρας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2012-2013