4η στην Ευρώπη η Ελλάδα στην εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών το 2012

Η χώρα μας κατατάσσεται 4η στην Ευρώπη στην εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών το 2012.