Γιατί και… δεύτερη γλώσσα(;)

Της ΔΡ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ, PHD, MAPS

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι μαθαίνοντας μια δεύτερη γλώσσα σε μικρή ηλικία, ενισχύει και εμπλουτίζει την πνευματική και νοηματική ανάπτυξη του παιδιού. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα οφέλη για τα παιδιά που μαθαίνουν και δεύτερη γλώσσα συμπεριλαμβάνουν ανώτερη ικανότητα για τη λύση προβλημάτων, περισσότερη δημιουργικότητα και καλύτερη γενική απόδοση στο σχολείο.

Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες να ενθαρρύνετε και να βοηθάτε το παιδί σας στο να μαθαίνει τη γλώσσα και την κουλτούρα. Δείξτε ότι εκτιμάτε το ενδιαφέρον και την προσπάθειά του/της και κάνετε την εκμάθηση ευχάριστη, συμπεριλαμβάνοντας διασκεδαστικές δραστηριότητες και βραβεία κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Σας δίνουμε εδώ 5 βασικά βήματα, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βοηθήσετε το παιδί σας να καλυτερεύσει τις μαθησιακές ικανότητες του/της και να μάθει Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα.

Καθιερώστε μια Ελληνική μέρα για την οικογένεια κάθε εβδομάδα και ενθαρρύνετε όλους να μιλούν Ελληνικά, μαγειρέψτε ένα παραδοσιακό φαγητό, χορέψτε και ακούστε ελληνική μουσική, π.χ. κάθε Κυριακή ας γίνει μια Ελληνική γιορτή για όλη την οικογένεια.

Εφαρμόστε μια ρουτίνα μελέτης, 1-2 ώρες την εβδομάδα, για την εκμάθηση των Ελληνικών και για να ετοιμάσετε την εργασία στο σπίτι. Συζητείστε μαζί του την απόδοσή του στην τάξη, τι του αρέσει και τι θα ήθελε να αλλάξει και πώς. Οι παππούδες και γιαγιάδες μπορεί να αποδειχτούν πολύ χρήσιμοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν.
Δημιουργείστε ένα ευχάριστο περιβάλλον που διευκολύνει τη συγκέντρωση και εκμάθηση και χρησιμοποιείστε τους τρόπους που προτιμά το παιδί σας και μαθαίνει ευκολότερα (Οπτικός, Ακουστικός, και Κιναισθητικός)

Σχεδιάστε μαζί με το παιδί σας τη μελέτη του/της και θέστε στόχους εκμάθησης. Πάντοτε επαινείτε τις προσπάθειες και τις ικανότητές του και επισημαίνετε τα σημεία στα οποία χρειάζεται να βελτιωθεί, π.χ. να μαθαίνει 1-3 λέξεις κάθε μέρα, να απαγγέλει ένα ποίημα/τραγούδι, να διαβάζει.

Επιβραβεύστε το παιδί σας όταν επιτυγχάνει τους συμφωνημένους στόχους, με αγαπημένες και διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως κάνοντας ποπ-κορν, κουλουράκια, το αγαπημένο του πρόγραμμα στην τηλεόραση ή βίντεο, μια έξοδο και άλλα παρόμοια.
Πάντοτε συζητάτε με τους εκπαιδευτικούς την πρόοδο του παιδιού σας.

* Η Δρ Ελένη Καλαμπούκα, PhD, MAPS είναι και διευθύντρια του «ΑΡΙΣΤΟΝ»

Πηγή: Neoskosmos.com