Τα δελφίνια επικοινωνούν μεταξύ τους καλώντας με το όνομα!

Απίστευτο! Τα δελφίνια επικοινωνούν μεταξύ τους καλώντας με το όνομα

Οι βιολόγοι ανάλυσαν τα σήματα των δελφινιών και κατέληξαν στο  συμπέρασμα ότι τα θηλαστικά αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους καλώντας με το όνομα. Το όνομα στην ομιλία των δελφινιών είναι η μίμηση του χαρακτηριστικού προσωπικού  σφυρίγματος του καθενός από αυτά.

Προηγουμένως είχαν δημοσιευτεί στοιχεία ότι τα μωρά μαθαίνουν πολύ γρήγορα  και αναπαράγουν τους ήχους που ακούνε από τη μάνα τους. Στη νέα μελέτη οι  επιστήμονες έχουν διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των εξεταζόμενων ζώων μέχρι τα 250.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 εκατομμυρίων  ετών ο όγκος του εγκεφάλου αυτών των θηλαστικών αυξάνεται συνεχώς. Σήμερα, βάσει  αυτού του δείκτη, τα θαλάσσια θηλαστικά αυτά τα ξεπερνά μόνο ο  άνθρωπος.