Σε ισχύ η Συμφωνία Ελλάδας-Καναδά για την Κινητικότητα των Νέων

Η Συμφωνία Ελλάδας-Καναδά για την Κινητικότητα των Νέων, η οποία υπογράφηκε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Καναδά κ. Stephen Harper στην Ελλάδα, το Μάιο 2011, κυρώθηκε και τίθεται, Φεβρουάριο 2013, σε ισχύ.

Η πρωτοποριακή αυτή συμφωνία προβλέπει απλοποιημένες διαδικασίες, ώστε νέοι Έλληνες και Καναδοί πολίτες, από 18 μέχρι 35 ετών, να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν, να διαμείνουν και να απασχοληθούν έως 12 μήνες στην κάθε χώρα αντίστοιχα, εφόσον πληρούν μία από τις εξής τρεις προϋποθέσεις:

(α) Είναι απόφοιτοι ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία με προκαθορισμένο συμβόλαιο απασχόλησης.

(β) Είναι σπουδαστές ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μια προκαθορισμένη πρακτική άσκηση.

(γ) Είναι πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν για μακράς διάρκειας διακοπές, με δυνατότητα προσωρινής εργασίας για να συμπληρώσουν τους οικονομικούς πόρους τους.

Όπως τόνισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών κ. Αβραμόπουλος και κ. Baird κατά τη συνάντησή τους στην Οττάβα, η Συμφωνία αυτή αποτελεί προσφορά στις νεολαίες των δύο χωρών μας και, υπό την έννοια αυτή, μία επένδυση για το μέλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας του Καναδά στην Αθήνα. Αντίστοιχα, οι Καναδοί πολίτες θα μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα. Κείμενο για τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα των δύο Υπουργείων Εξωτερικών.

Στην 70ή επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Καναδά, η Συμφωνία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από θετικά και απτά αποτελέσματα μιας άριστης, δυναμικής και πολύπλευρης συνεργασίας των δύο χωρών, βασισμένης σε κοινές αρχές και αξίες που προάγουν την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόοδο και την ευημερία. Την Ελλάδα και τον Καναδά ενώνει ακόμη μια στερεή γέφυρα που είναι η ανθούσα κοινότητα Καναδών ελληνικής καταγωγής. Ελπίδα μας είναι, οι νέοι άνθρωποι που θα επωφεληθούν από τη Συμφωνία αυτή, να εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο τις διμερείς σχέσεις και τους ανθρώπινους δεσμούς