Οι προτάσεις του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για το σχέδιο «Αθηνά»

Στον υπουργό Παιδείας, τον πρωθυπουργό και τα μέλη της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής εστάλη το κείμενο θέσεων του Δήμου Κοζάνης και των καθηγητών του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για το σχέδιο «Αθηνά».

Το εν λόγω κείμενο, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, εκφράζει επιφυλάξεις για την κατάταξη των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εννέα γεωγραφικά διαμερίσματα, κάτι που, όπως επισημαίνεται, δεν προκύπτει από τη διοικητική διάρθρωση της χώρας σε περιφέρειες ή αποκεντρωμένες διοικήσεις. Επιπλέον σημειώνεται ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία αναπτυξιακού σχεδιασμού και του ρόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το σχέδιο «Αθηνά», ενώ παρουσιάζονται παραδείγματα «ειδικής» μεταχείρισης τμημάτων ανά την Ελλάδα σε αντιδιαστολή με αυτά της Δυτικής Μακεδονίας.

Σε επίπεδο προτάσεων, ζητείται να εισαχθεί στο υπό διαμόρφωση σχέδιο μια μεταβατική περίοδος εφαρμογής μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του συνόλου του εγχειρήματος, προκειμένου να αποφευχθούν βίαιες και μαζικές μετακινήσεις φοιτητικού πληθυσμού και αλλαγή γνωστικού αντικειμένου. Προτείνεται, τέλος, να διεξαχθεί διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αναμένουν στο εξής τις περαιτέρω κινήσεις του υπουργείου.

Newpost.gr