ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΑ: Να τον χαιρόμαστε!

Όπως θα προσέξει ο αναγνώστης, στην κεντρική φωτογραφία, στο πλάι δεξιά της εισόδου των γραφείων του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει μία πινακίδα που γράφει: <Κέντρο Πολιτισμού Ελλήνων Διασποράς>.

Να τον χαιρόμαστε!  Πιό Πολιτισμό, καλέ, το Δήμαρχο! Που τον εκφράζει τόσο πιστά!!