ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ: “Σχέδιο ΑΘΗΝΑ”

Αγαπητοί φίλοι,

Επειδή υποτίθεται ότι με το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ επιχειρείται εξορθολογισμός της Ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας , θα μπορούσε ίσως κάποιος που ενδεχομένως συμμετείχε στις σχετικές διεργασίες του Υπουργείου Παιδείας να απαντήσει στο εξής ερώτημα?

Στην Ελλάδα υπάρχουν 5 Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών με διαφορετικό αριθμό μελών ΔΕΠ το καθένα, ως εξής:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μέλη ΔΕΠ 44

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/κης Μέλη ΔΕΠ 91

Πανεπιστήμιο Βόλου Μέλη ΔΕΠ 20

ΕΜΠ Μέλη ΔΕΠ 65

Πανεπιστήμιο Πατρών Μέλη ΔΕΠ 32

Με ποιο άραγε σκεπτικό στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ ο αριθμός εισακτέων το 2013 στο καθένα από ΟΛΑ αυτά τα Τμήματα θα είναι

200 ?? Πέρα δε από την παράλογη αυτή κατανομή, σκέφθηκε κανένας ότι η Ελλάδα , ακόμα και αν παρουσίαζε ρυθμούς ανάπτυξης 5 ή και 10% θα ήταν ΑΔΥΝΑΤΟ να απορροφήσει 1000 νέους Πολιτικούς Μηχανικούς το χρόνο από Τμήματα του Εσωτερικού και 200-300 από το εξωτερικό???

Φιλικότατα,

Σταύρος Α. Αναγνωστόπουλος

Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πατρών