ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ: Κατίδης !!!

Τι αίστάνθηκα βλέποντας αύτόν το νεαρό ;
Αίστάνθηκα το ιδιο όταν βλέποντας τους άναρχικούς να καταστρέφουν τα πάντα στην Αθήνα. Θλίψη και ντροπή. Υπάρχουν ένοχοι ; Ασφαλώς και ύπάρχουν. ( Το παιδί και το σκυλί οπως το μάθης ) Πρώτα οί διοικούντες – κυβέρνηση – και δεύτερον οί έκπαιδευτικοί – δάσκαλοι. Αύτά ειναι τα άποτελέσματα της δουλειάς σας κύριοι δάσκαλοι του ΠΑΜΕ . Παράγεται Κατίδες και Πυρίνες της φωτιάς . !!!!
Αύτά που βλέπω με φοβίζουν για το μέλον της Ελλάδας. Με τρομάζει οτι θα διδάσκουν οί Χρυσαυγήτες ίστορία . Οχι οτι δεν χρειάζεται να μάθουν τα παιδιά ίστορία , και ίστορία χρειάζονται και γεωγραφία χρειάζονται and so on .
Αύτό που δεν χρειάζονται είναι ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΣ .!!!!!
Peter Triantafyllos Toronto