Συνεργασία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Δημήτριος Δημητρίου είχε σύντομη συνάντηση εργασίας με τον κ. Χρυσόστομο Δήμου, Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού και τον κ. Σπύρο Κωσταδήμα, Πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης.

Η συνάντηση διεξήχθη στα πλαίσια αλληλοενημέρωσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών με τους διαφόρους φορείς της Ηπείρου και ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας, τις αλλαγές που θα επέλθουν στα Επιμελητήρια τα επόμενα χρόνια, το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον στα Γιάννενα και την Ήπειρο και γενικότερα τις συνεργασίες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω με τους ομογενείς Ηπειρώτες και απορρέουν από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί το 2008 μεταξύ των δύο φορέων

Ο κ. Δημητρίου ενημερώθηκε επίσης από τον κ. Δήμου για τη μελέτη που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα, για τους Ηπειρώτες και τον Ηπειρωτισμό της Αμερικής. Η μελέτη αυτή που έχει ήδη προκηρυχθεί και που το συντονισμό τού επιστημονικού σκέλους έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα ασχοληθεί μεταξύ των άλλων και με την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα των Ηπειρωτών της Αμερικής.

Η συνάντηση η οποία διεξήχθη σε θετικό κλίμα είχε σαν απώτερο στόχο τη στενότερη και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του Επιμελητήριου Ιωαννίνων και των ανά τον κόσμο Ομογενών Ηπειρωτών.

Γραφείο Τύπου

Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)