Έλληνες οι περισσότεροι ηλικιωμένοι εκτός εργασίας μετά από Γερμανία, Ιταλία

Η Ελλάδα έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό ατόμων άνω των 65 ετών που δεν εργάζονται, σε σχέση με τον αριθμό των νόμιμα απασχολούμενων, καθώς αυτό έφτασε πέρυσι το 29,9%.

Το ελληνικό δημογραφικό πρόβλημα και η αντανάκλασή του στην συνεχώς επιδεινούμενη κατάστασης της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας καταγράφονται με σαφή τρόπο στα στοιχεία της Eurostat για τους απασχολούμενους και τους εξαρτώμενους πολίτες της ΕΕ τη χρονιά που πέρασε.

Η Ελλάδα έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό ατόμων άνω των 65 ετών που δεν εργάζονται, σε σχέση με τον αριθμό των νόμιμα απασχολούμενων, καθώς αυτό έφτασε πέρυσι το 29,9%. «Χειρότερες» επιδόσεις είχαν μόνο η Γερμανία με 31,2% και η Ιταλία με 31,6%.

Στον ίδιο τομέα, η ελληνική πραγματικότητα σημείωσε την πέμπτη μεγαλύτερη επιδείνωση, καθώς το ποσοστό των ηλικιωμένων μη απασχολούμενων αυξήθηκε, σε σχέση με το 1992, κατά 8,9 μονάδες. Πρωταθλητές αναδείχθηκαν οι Λιθουανοί με 9,9 μονάδες αύξηση, ακολουθούμενοι από τους Γερμανούς με 9,4, τους Ιταλούς με 9,2 και τους Λετονούς με 9,1. Στο σύνολο της ΕΕ το ποσοστό των μη απασχολούμενων είναι 26,8%, αυξημένο από το 21,1% δύο δεκαετίες πριν.
e-go.gr