Ποιές είναι οι χαμένες ελληνικές εταιρίες από την κυπριακή κρίση

Μεγάλη χαμένη των μέτρων που λαμβάνονται στην Κύπρο για το τραπεζικό σύστημα είναι η εταιρία Jumbo, με βάση στοιχεία που έχει συλλέξει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος πραγματοποιεί μεγάλο μέρος των συναλλαγών του στο εξωτερικό μέσω της κυπριακής θυγατρικής Jumbo Trading Ltd, η οποία διαθέτει στην Τράπεζα Κύπρου καταθέσεις και κεφάλαιο κίνησης περίπου 58 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 25% των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων στο τέλος του πρώτου εξαμήνου της οικονομικής χρήσης (Ιούλιος 2012 – Ιούνιος 2013). Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, ο κύκλος εργασιών της θα μειωθεί 20%-25% για το τετράμηνο που απομένει μέχρι το τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, αφού το πρώτο εξάμηνο η Jumbo Trading Ltd αποτέλεσε το 11% του κύκλου εργασιών του Ομίλου, ενώ συνεισέφερε και το 15,43% των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών κι επενδυτικών αποτελεσμάτων.

Στο μεταξύ, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου Ελλάκτωρ σε Τράπεζα Κύπρου και CPB ανέρχονται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις 15/3/2013 ο Όμιλος είχε, μέσω θυγατρικών εταιρειών και κοινοπραξιών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, μη εγγυημένες καταθέσεις 575.000 ευρώ στην CPB Κύπρου κι 1,9 εκατομμύριο ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου. Την ίδια ώρα, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε πως διατηρεί συνολικές καταθέσεις 5,3 εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο, καθώς κι ομόλογα ύψους 5,9 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, οι θυγατρικές του ΟΠΑΠ διαθέτουν καταθέσεις τριών εκατομμυρίων ευρώ και η Intralot δύο εκατομμύρια ευρώ. Οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ των εταιριών του Ομίλου Coca-Cola 3Ε στην Τράπεζα Κύπρου και στη CPB ανέρχονταν στις 16 Μαρτίου 2013 σε 175.381 ευρώ και 1.517.604 ευρώ αντιστοίχως.

Αντιθέτως, περιορισμένη θεωρείται η έκθεση των ΕΛΠΕ στην Κύπρο, από τη στιγμή που οι τέσσερις θυγατρικές τους στο νησί δεν έχουν καμία έκθεση στην κυπριακή αγορά ή το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, η συμμετοχή στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Κύπρο δεν ξεπερνά το 3,5% με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2012. Ταυτοχρόνως, οι καταθέσεις του ΟΤΕ στα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου ανέρχονται στα περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ, με την πλειονότητα των καταθέσεων να αποτελούν το αντίκρισμα για ήδη εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές. Οι όμιλοι, εξάλλου, Μυτιληναίος, ΜΕΤΚΑ, Τιτάνας, ΓΕΚΤΕΡΝΑ ενημέρωσαν πως δεν έχουν καταθέσεις στις Τράπεζα Κύπρου και CPB στην Κύπρο, ούτε έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των δύο τραπεζών.

koutipandoras.gr