Παρατείνονται για 5 ημέρες τα περιοριστικά μέτρα για τις συναλλαγές στην Κύπρο

Για πέντε ακόμα ημέρες παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές στην Κύπρο, καθώς από σήμερα έχει δημοσιευθεί δεύτερο Διάταγμα με τροποποιήσεις στα μέτρα, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Διάταγμα, πληρωμές ή και μεταφορές χρημάτων εντός της Κύπρου, μέσω χρεωστικής, πιστωτικής και προπληρωμένης κάρτας, επιτρέπονται χωρίς περιορισμό.

Επιτρέπεται η μεταφορά 300 ευρώ ημερησίως ανά πρόσωπο από λογαριασμό προειδοποίησης φυσικών προσώπων σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο εντός της ίδιας τράπεζας.

Η εξαργύρωση επιταγών απαγορεύεται και με το νέο Διάταγμα, όπως απαγορεύεται και κάθε χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων εκτός της Κύπρου ή προς λογαριασμό που διατηρείται σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Οι εξαιρέσεις είναι η πληρωμή για συναλλαγή που εμπίπτει στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων, για πληρωμή μισθών υπαλλήλων με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων, έξοδα συντήρησης μέχρι 5.000 ευρώ ανά τρίμηνο και δίδακτρα προσώπου που σπουδάζει στο εξωτερικό και για πληρωμές ή και μεταφορές χρημάτων εντός της Κύπρου μέσω χρεωστικής ή και πιστωτικής ή και προπληρωμένης κάρτας.

Για τα ταξίδια, απαγορεύεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα, πάνω από το ποσό των 1.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι.

Newsroom ΔΟΛ