Απάντηση στον ύφυπουργό κ. Νότη Μηταράκη για το άρθρο του στην Καθημερινή . ( Επενδύσεις Τώρα )

Αναρωτιέστε κ. ύφυπουργέ πότε θα βγούμε από την ύφεση ;
Απάντηση …….. Οπως διοικήτε ……..ποτέ !!!!
Πότε θα άρχίση να άνακάμπτει ή ελληνική οίκονομία ;
Απάντηση……… Μόνο με θαύμα …….. Αλλά όπως θα ξέρεις μετά Χριστόν δεν γίνονται θαύματα !!!!
Τι θα γίνη με την άνεργία ;  Θα συνεχιστή ή πίεση στους μισθούς ; Θα έπιδεινωθεί περισσότερο το βιοτικό έπίπεδο ; Ερωτήματα — Ερωτήματα — Ερωτήματα !!!!!!
Δεν έχετε καταλάβει οτι έκλεγήκατε από τον ελληνικο λαό να λύσεται αύτά τα προβλήματα και οχι να κάνετε έρωτήσεις…
Αναφέρεστε σε κάποιον νέο νόμο —— με το : ( Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγηκές και Ιδιωτικές Επενδύσεις )
Ωραία καμπάνια για τις επόμενες εκλογές. !!
Αναφέρεστε σε χωρήγηση αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών με προϋπόθεση να έπενδύσουν στην Ελλάδα σε ( μόνιμη ή έξοχική ) κατοικία.
Πολύ καλή ίδέα. !!! Αλλά απο μέρους μου θα το σκεφτόμουν πολύ. Πάρα πολύ.!!!!!!
Να σου έξηγήσω πως έπενδύουμε εμείς οι Καναδοί πολίτες. Και που έπενδύουμε.
Πρώτον …… Επενδύουμε σε Δημοκρατίες και όχι σε Μπανανίες.
Δεύτερον…… Πριν βάλουμε την ύπογραφή μας για κατοικία ξέρουμε τι έξοδα θα έχουμε ( φόρος άκίνητης περιουσίας ) δεν περιμένουμε από την πολιτεία κάθε χρόνο να εξαγγέλει ΧΑΡΑΤΣΙΑ !!!
Τρίτον……. Ξέρουμε οτι ή πολιτεία θα μας συμπεριφέρεται , θα μας έξυπηρετεί πάντα σαν τους δικούς της πολίτες. Δεν θα χρειάζονται Φακελλάκια.!!!!!!
Και το καλύτερο ……….. Ποιός λογικός έπενδυτής θα πληρώση κατοικία 120 τ. μ. Και στα χαρτιά θα άναγράφεται ως 100 τ. μ. Το λεγόμενο αύθαίρετο……Οσο για να έρθη κάποιος να χτίση μόνος του και να μπλέξη με τη γραφειοκρατία το αφήνω κενό ……………………………………………………… συμπληρώστε το μόνος σας.
Αύτά από μικροεπενδυτή απόδημο ΕΛΛΗΝΑ . ΕΛΛΗΝΑ που ζει και αναπνέει μόνο ΕΛΛΑΔΑ .!!!!!!!!!!!!
Οσο για sophisticated μεγαλόεπενδυτές , ξέρετε τι θέλουν ?
Πρώτον…… Σταθερή Κυβέρνηση !!
Δεύτερον…..Σταθερό νόμισμα !!
Τρίτον ……..Να μπορούν να μεταφέρουν τα κέρδη τους οπου θέλουν και οποτε θέλουν.!!
Τέταρτον…..Η κάθε συμφωνία που θα ύπογραφεί να τηρείτε.!!
Και τελευταίο…… Εαν άπηυδίσουν από συμπεριφορά — και παραβιαστούν τα συμφεροντά τους από τους διοικούντες να διαμαρτυρηθούν οπως αύτοί ξέρουν. Να βρίσουν από τον τελευταίο ύπάλληλο μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Αστυνομία να τους προστατέψει, και ή δικαιοσύνη να είναι άμερόληπτη. Πραγματική δικαιοσύνη.!!!
Peter Triantafyllos Toronto