Ισπανία: Άντλησε 5,1 δισ. ευρώ από ομόλογα

Σε χαμηλό τριετίας μειώθηκε το κόστος βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Ισπανίας.

Η Μαδρίτη ξεπέρασε τον στόχο καθώς άντλησε 5,1 δισ. ευρώ από τη δημοπρασία 6μηνων και 12μηνων εντόκων γραμματίων.
Από τους 6μηνους τίτλους η Μαδρίτη άντλησε 1,2 δισ. ευρώ με μέση απόδοση στο 0,530% από 0,794% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.
Από τους 12μηνους τίτλους η Μαδρίτη άντλησε 3,9 δισ. ευρώ με μέση απόδοση μειώθηκε στο 1,235% από 1.363% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Moneypost.gr