Με 500 ευρώ νομιμοποιούνται όλα τα αυθαίρετα πριν το 1975 – Όλο το σχέδιο νόμου

Μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που έχουν κτιστεί προ του 1975 αλλά και όσων κτισμάτων έχουν μικροαυθαιρεσίες και τα έχουν χτίσει έως το 1983 θα μπορούν να τα νομιμοποιήσουν με κόστος 500 ευρώ.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου θα υπάρχουν μεγάλες εκπτώσεις για ευπαθείς κατηγορίες πολιτών, αλλά και δυνατότητα αποπληρωμής των προστίμων σε 10 εξαμηνιαίες δόσεις, που δεν είναι απαραίτητο να είναι ισόποσες, αλλά θα υπάρχει ελάχιστη καταβολή 5%.

Πιο αναλυτικά το σχέδιο προβλέπει:

– Οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση για αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ του έτους 1975 υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί ένα εφάπαξ ποσό 500 ευρώ.

– Το ίδιο για αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ του έτους 1983 με την καταβολή παραβόλου και 15% του ειδικού προστίμου (με βάση τον 4014/11).

– Μικρές αυθαίρετες παραβάσεις (πέργκολες, μπάρμπεκιου, διαμερισματοποίηση κλπ) εξαιρούνται επίσης της κατεδάφισης με καταβολή εφάπαξ ποσού 500 ευρώ.

– Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης με παραβίαση έως 40% κάλυψης και δόμησης και έως 20% ύψους (σε σύγκριση με την οικοδομική άδεια). Εδώ, προβλέπεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση  μετά την συμπλήρωση της Ταυτότητας Κτιρίου με καταβολή του παραβόλου και  ειδικού προστίμου.

Για όσα έχουν χτιστεί μεταξύ 1983 και 2003 θα καταβάλλεται το 80% του ειδικού προστίμου.

Επίσης:

– Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης με παραβίαση έως 40% κάλυψης και δόμησης και έως 20% ύψους (σε σύγκριση με την οικοδομική άδεια) εντός προκηπίου ή ακαλύπτου. Προβλέπεται αναστολή κυρώσεων για 30 έτη με  καταβολή του παραβόλου και  ειδικού προστίμου. Για όσα έχουν χτιστεί μεταξύ 1983 και 2003 θα καταβάλλεται το 80% του ειδικού προστίμου.

– Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις με περαιωμένη διαδικασία των νόμων 3775/09 και ν. 3843/10. Προβλέπεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση  μετά την συμπλήρωση της Ταυτότητας Κτιρίου με καταβολή του παραβόλου κατά περίπτωση και  ειδικού προστίμου (συμψηφίζεται).

– Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης εκτός όλων των ανωτέρων κατηγοριών (χωρίς οικοδομική άδεια ή με υπέρβαση άνω του 40%). Προβλέπεται αναστολή κυρώσεων για 30 έτη με καταβολή παραβόλου και ειδικού προστίμου.

– Για πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές. Προβλέπεται αναστολή κυρώσεων για 30 έτη με καταβολή παραβόλου και ειδικού προστίμου.

– Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό. Προβλέπεται αναστολή κυρώσεων για 30 χρόνια με καταβολή παραβόλου και ειδικού προστίμου.

– Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε διατηρητέο κτίριο (εντός όγκου κτιρίου ή προσθήκες καθ΄ ύψος μικρότερο του 10% της συνολικής δόμησης). Προβλέπεται αναστολή κυρώσεων για 30 χρόνια με καταβολή παραβόλου και ειδικού προστίμου.

Όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στις δύο προηγούμενες ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα (4014/11 και 3843/10) για παραβάσεις οι οποίες με το νέο σχέδιο νόμου εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αρκεί η ηλεκτρονική υπαγωγή στην Ταυτότητα Κτιρίων ατελώς για να εξασφαλίσουν εφάπαξ το ακίνητό τους.

Για όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων έχουν ήδη καταβάλει το πρόστιμο και εφόσον είναι μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται με βάση τη νέα ρύθμισης η επιστροφή της διαφοράς θα γίνει μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.

NewsIt.gr