Μέσω του Ιντερνέτ οι βεβαιώσεις του ΟΓΑ

Μέσω διαδικτύου θα εκδίδονται, από σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2013, οι βεβαιώσεις για φορολογική χρήση, για τους συνταξιούχους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, για το τρέχον έτος 2013, που αφορούν…
στα ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 2012. Έτσι, για πρώτη φορά, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ θα μπορούν να εκτυπώνουν την βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση απευθείας, μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr.Η διαδικασία της εκτύπωσης είναι απλή. Στο αριστερό μέρος της ιστοσελίδας, υπάρχει ευδιάκριτη παραπομπή «Εκτύπωση βεβαίωσης συντάξεων για φορολογική χρήση». Ο συνταξιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου ΟΓΑ (ΑΜΣ), που αποτελείται από 10 αριθμούς και τον ΑΦΜ και στη συνέχεια μπορεί να εκτυπώσει τη βεβαίωση του.Η διοίκηση του ΟΓΑ διευκρινίζει, ωστόσο, ότι οι συνταξιούχοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή έχουν προβλήματα με τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΦΜ, ή δεν μπορούν να εκτυπώσουν τη βεβαίωση θα μπορούν να απευθύνονται για την έκδοσή της στους κατά τόπους ανταποκριτές του Οργανισμού.Επισημαίνεται, επίσης, ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν αφορά τους δικαιούχους συντάξεων επιζώντων (χηρείας-ορφανικές), των οποίων οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση κατοικίας τους.Δεν αφορά, επίσης, τους συνταξιούχους που έχουν οφειλή προς τον ΟΓΑ και δεν έγινε καταβολή σύνταξης το έτος 2012, των οποίων οι βεβαιώσεις θα εκδίδονται, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, από τον Κλάδο Ι΄ Μητρώου Συνταξιούχων της Κεντρικής Υπηρεσίας.