Άρση της βουλευτικής ασυλίας για όλες τις μορφές αδικημάτων στην Κύπρο

Δέσμη μέτρων, που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του κράτους και των θεσμών, καθώς και στη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, ανακοίνωσε τη Μ.Δευτέρα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Στα μέτρα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η άρση της βουλευτικής ασυλίας για όλες τις μορφές αδικημάτων, η υποχρέωση κατάθεση πόθεν έσχες για πολιτειακούς αξιωματούχους ενώ με πρόταση τροποποίησης του Συντάγματος, καθορίζονται επακριβώς και διευρύνονται τα αδικήματα για τα οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διωχθεί ποινικώς.

Αναλυτικά: •    Ρυθμίζονται νομοθετικά οι ποινικές και αστικές ευθύνες των υπουργών και ανεξάρτητων αξιωματούχων για πράξεις ή παραλήψεις τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. •    Διευρύνεται ο κατάλογος των αξιωματούχων, οι οποίοι υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία (πόθεν έσχες) σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Οι δηλώσεις τους θα ελέγχονται από ειδική επιτροπή και θα δημοσιοποιούνται οι σχετικές εκθέσεις. •    Τα ομόφωνα ευρήματα των ερευνητικών επιτροπών θα είναι δεσμευτικά για υπό διερεύνηση πολιτειακό αξιωματούχο, ενώ παρέχεται στον γενικό εισαγγελέα η δυνατότητα να διορίζει ποινικούς ανακριτές. Ο πρόεδρος της Κύπρου εξήγγειλε, ακόμα, αποφάσεις για διασφάλιση χρηστής διοίκησης και διαφάνειας.

Μεταξύ άλλων, καθιερώνεται η υποχρέωση αιτιολόγησης και δημοσιοποίησης αποφάσεων για κατακύρωση προσφορών του δημόσιου τομέα, ενώ συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου σε κάθε υπουργείο για να παρακολουθεί τις καταγγελίες και να υλοποιεί παρατηρήσεις που καταγράφονται στην ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Υποχρεούνται εξάλλου τα ελεγχόμενα υπουργεία ή δημόσιοι οργανισμοί με την κατάθεση των ετήσιων προϋπολογισμών τους στη Βουλή να υποβάλουν και λεπτομερή έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των καταγγελιών ή παρατηρήσεων ενώ αντίστοιχα μέτρα θα εφαρμοστούν στους Δήμους και τις Κοινότητες.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων κάθε Αρχής ή Οργάνου του Δημοσίου θα δημοσιοποιούνται, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου από τους πολίτες.

Ενισχύεται, επίσης, ο ρόλος της Επιτρόπου Διοικήσεως με την παραχώρηση δυνατότητας διαμεσολάβησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό τη συμμόρφωσή τους στις υποδείξεις της υπηρεσίας και σε περίπτωση άρνησης τής δίνεται η δυνατότητα υποβολής έκθεσης στο υπουργικό συμβούλιο.

Τέλος, καθορίζονται οι αστικές και ποινικές ευθύνες των λειτουργών του δημοσίου για ζημιές που προκαλούνται από ασύγγνωστη αμέλεια ή δόλιες συμπεριφορές που συνιστούν διαπλοκή.

Neoskosmos.com