Ανάσταση Ομογενών στην Κυνουρία!

 

Ανάσταση στον Άγιο Ανδρέα Β. Κυνουρίας. Το ζεύγος Βασαρίτη, Ανδροτσόπουλοι και Ν.Δεληγιάννης και Θεόδωρος Δεληγιάννης. Η Βασιλεία Δεληγιάννη πίσω από την ...κάμερα!

Ανάσταση … ομογενών, στον Άγιο Ανδρέα Β. Κυνουρίας. Το ζεύγος Βασαρίτη, Ανδροτσόπουλοι (δεξιά) και Θόδωρος και Ν. Δεληγιάννης. Η Βασιλεία Δεληγιάννη πίσω από την …κάμερα!

*Φωτογραφία πρώτης σελίδας, το ζεύγος Νίκος και Βασιλεία Δεληγιάννη.