10.000 θέσεις εργασίας στον Τουρισμό για νέους

Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 10.000 νέους έως 29 ετών στον τουριστικό τομέα», από το οποίο θα ωφεληθούν περίπου άνεργοι, ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών.

Από αυτούς, 2.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ενώ 8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πρόγραμμα υπάρχει ρήτρα απαγόρευσης των απολύσεων καθώς προβλέπεται ότι «οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης μόνιμης λειτουργίας οφείλουν να απασχολούν την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης το ίδιο αριθμό προσωπικού με αυτό που απασχολούσαν την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους».

Σχετικά με την αμοιβή των καταρτιζομένων, για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 2.300 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 2.700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται συνολικά σε 400 ευρώ ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 2.000 ευρώ. Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, ανέρχεται σε 2.400 ευρώ.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, δηλαδή σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ, στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

Τα προγράμματα κατάρτισης λήγουν στις 30/10/2014. Η λήξη των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης, ορίζεται στις 30/10/2014, ενώ στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση πρακτικής, η λήξη του φυσικού αντικειμένου της ορίζεται στις 30/09/2015.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 39.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

“Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα”

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, η οποία έγινε παρουσία της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη και του πρόεδρου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Ανδρέα Ανδρεάδη, ο Γιάννης Βρούτσης είπε: «Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα και μόνο όποιος εθελοτυφλεί ή επενδύει σκόπιμα στην κοινωνική μιζέρια δεν το βλέπει. Το μνημόνιο σε λίγο καιρό, πολύ σύντομα, θα είναι παρελθόν».

Και πρόσθεσε ότι ο στόχος του Υπουργείου είναι η αξιοποίηση κάθε δυνατού πόρου «για να φέρουμε τους άνεργους νέους, τις άνεργες γυναίκες, τους ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας κοντά στην αγορά εργασίας» και τόνισε ότι ήδη είναι σε εξέλιξη, ανοιχτά προγράμματα προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. που προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης σε περισσότερους από 250.000 ανέργους.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του τουριστικού τομέα, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι με τον τρόπο αυτόν ικανοποιείται ένα «δίκαιο αίτημα ενός κλάδου που εκπροσωπεί περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις και περισσότερους από 400.000 άμεσα εργαζόμενους να συμμετέχει ισότιμα στην κοινωνική διαβούλευση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις».