Έτσι χτίζονται οι πολυδιαφημιζόμενες “γερές” οικονομίες;

Το 26% των εργαζομένων της Αυστραλίας που δουλεύει υπερωρίες δεν πληρώνεται για τις έξτρα ώρες εργασίας που προσφέρει.
Όπως αποκαλύπτουν στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό του 26% αφορά περίπου 800.000 εργαζομένους εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι γυναίκες. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τους άνδρες εργαζομένους που αναγκάζονται από τους εργοδότες τους να δουλέψουν υπερωρίες, ο ένας στους πέντε δεν πληρώνεται γι’ αυτές τις ώρες. Η αναλογία για τις γυναίκες που δεν λαμβάνουν έξτρα χρήματα για τις υπερωρίες που κάνουν είναι μία στις τρεις εργαζόμενες.

Όσον αφορά το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό της χώρας που εργάζεται παραπάνω ώρες από το κανονικό του ωράριο και αποζημιώνεται γι’ αυτό, μόνο το 50% λαμβάνει έξτρα αποδοχές, ενώ στο υπόλοιπο 50% οι υπερωρίες δίνονται ως ρεπό.

Το γεγονός ότι είναι, κυρίως, οι γυναίκες που δεν λαμβάνουν αποδοχές για τις έξτρα ώρες εργασίας, αποδίδεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία στο ότι πολλές γυναίκες εργάζονται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Το ποσοστό των εργαζομένων που δουλεύει υπερωρίες ανέρχεται στο 34% του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Εκτός από την παραπάνω πραγματικότητα, τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας αποκαλύπτουν επίσης ότι το 78% των εργαζομένων της χώρας έχουν δικαίωμα χορήγησης αδείας και από αυτούς το 75% έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πότε θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος.

Επίσης, το 37% του εργατικού δυναμικού δεν έχει σταθερό ωράριο ή ανήκει στην «στρατιά» των εργαζομένων έκτακτης απασχόλησης.

Πηγή: Neoskosmos.com

Σχόλια Facebook

Σχολιάστε