Πτώση της ανεργίας στην Αυστραλία

Πτώση-έκπληξη της ανεργίας σημειώθηκε τον Απρίλιο στην Αυστραλία, παρά το αυξημένο ποσοστό των ανέργων που αναζητούσαν εργασία τον παρελθόντα μήνα. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τον Απρίλιο έγιναν… 50.100 προσλήψεις προσωπικού, 34.500 με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και 15.600 με καθεστώς μερικής απασχόλησης κατεβάζοντας το εθνικό ποσοστό ανεργίας σε 5,5%.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι η ανεργία μειώθηκε περισσότερο στις πολιτείες χωρίς ορυκτά μέταλλα, ενώ η Δυτική Αυστραλία και η Βόρεια Περιφέρεια είχαν τις λιγότερες προσλήψεις προσωπικού.
Οι περισσότερες προσλήψεις, 19.700, έγιναν στη Νέα Νότια Ουαλία, με αποτέλεσμα την πτώση του πολιτειακού ποσοστού ανεργίας στο 5,3% του εργατικού δυναμικού της Πολιτείας.
Ικανοποιητικός ο αριθμός των προσλήψεων προσωπικού στη Βικτωρία και την Κουινσλάνδη, όμως στη Βικτωρία το ποσοστό ανεργίας ανέβηκε στο 5,8%, από 5,7% που ήταν τον Μάρτιο, διότι ο αριθμός των ανέργων που αναζητούσαν εργασία τον παρελθόντα μήνα ήταν μεγαλύτερος του αριθμού των προσληφθέντων.

Οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν, ότι οι προσλήψεις στην εξορυκτική βιομηχανία της χώρας έχουν πέσει στο ναδίρ εξ αιτίας της υψηλής τιμής του δολαρίου, της χαμηλής τιμής των εξαγώγιμων αγαθών, την αβεβαιότητα της κινεζικής αγοράς, την κυβερνητική αστάθεια και τις υψηλές αμοιβές των απασχολουμένων στον κλάδο.
Οι αναλυτές εκτιμούν, ότι οι μειώσεις των τόκων από την Αποθεματική Τράπεζα Αυστραλίας μάλλον ενίσχυσαν την οικονομία, αλλά συμφωνούν με την ανάλυση του θησαυροφύλακα Wayne Swan, ότι η ανεργία μάλλον θα αυξηθεί το νέο έτος καθώς μειώνεται η ζήτηση προσωπικού από την εξορυκτική βιομηχανία.
Ο θησαυροφύλακας καλωσόρισε την πτώση της ανεργίας, αλλά υπογράμμισε, ότι «η ανεργία τον νέο χρόνο θα πάρει την ανιούσα, καθώς η εξορυκτική βιομηχανία θα μπει στη φάση της παραγωγής και της εξαγωγής μεταλλευμάτων, η οποία δεν απαιτεί προσλήψεις προσωπικού».

moneypost.gr