Συμπληρώθηκε 10ετία για τις πρώτες εγγραφές στο Κτηματολόγιο – τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Με τη συμπλήρωση δεκαετίας από την υποβολή δήλωσης του ακινήτου στην Κτηματολόγιο ΑΕ, παύει η δυνατότητα διόρθωσης των εγγραφών και πλέον μόνο δια της πολυπλόκου δικαστικής οδού μπορεί κάποιος να διεκδικήσει την ιδιοκτησία ακινήτου είτε που δηλώθηκε λάθος είτε που δεν δηλώθηκε καθόλου.Προκειμένου να διευκολυνθεί ο κάθε ιδιοκτήτης (ομογενής ή μη) να δει τι ακριβώς γίνεται με το δικό του ακίνητο, παραθέτουμε τη σχετική πληροφόρηση καθώς και “πύλες εισόδου” στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου για περισσότερο εξειδικευμένες πληροφορίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Ktimatologio ΑΕ:

«Υπάρχουν πολίτες που κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Κτηματολογίου στις πρώτες 340 περιοχές της χώρας, όπου υλοποιήθηκε το έργο, δεν υπέβαλαν δήλωση για το ακίνητό τους. Σήμερα οι πολίτες αυτοί δεν μπορούν πλέον να υποβάλουν δήλωση (εφόσον η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί και στην περιοχή λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο).

Στο Κτηματολόγιο έχει γίνει εσφαλμένη εγγραφή της ιδιοκτησίας τους (πιθανότατα έχει το χαρακτηρισμό “αγνώστου ιδιοκτήτη”) και πρέπει να σπεύσουν για τη διόρθωσή της». Αυτά τονίζουν (Σύμφωνα με την “Ελευθεροτυπία”)  επίσημοι κύκλοι της «Κτηματολόγιο Α.Ε.», ενώ, δίνοντας οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες αναλυτικά σημειώνουν ότι:

– «Η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών είναι δεκαετής για τους κατοίκους εσωτερικού και δωδεκαετής για τους κατοίκους εξωτερικού και υπολογίζεται από την ημέρα που ξεκινά να λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο σε μια περιοχή.

»Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι μετά τη λήξη της δεκαετούς προθεσμίας, οι αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου γίνονται οριστικές και δεν μπορεί πλέον να ασκηθεί αγωγή διόρθωσης. Αυτό σημαίνει ότι μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών:

α) Τα ακίνητα που έχουν καταγραφεί ως “αγνώστου ιδιοκτήτη” περιέρχονται στο ελληνικό Δημόσιο.

β) Κάποιος που δεν αναγράφεται ως δικαιούχος στις οριστικές εγγραφές δεν μπορεί να διεκδικήσει την κυριότητα του ακινήτου, παρά μόνο να αξιώσει χρηματική αποζημίωση γι’ αυτό (ενοχική αξίωση).

»Οσοι υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας την περίοδο 1995-2000 και έκτοτε δεν προέβησαν σε κάποια πράξη για το ακίνητό τους θα ήταν καλό να προσέλθουν στο Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής και να ελέγξουν την εγγραφή του ακίνητου τους, ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα. Το ίδιο ισχύει και για όσους -λίγους- δεν έχουν καν υποβάλει δήλωση και το ακίνητό τους έχει χαρακτηριστεί “αγνώστου ιδιοκτήτη”».

Τα προγράμματα κτηματογράφησης που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα

Τα προγράμματα κτηματογράφησης που υλοποιήθηκαν την περίοδο 1995-2000 αφορούν 340 περιοχές σε όλη τη χώρα. Στις περιοχές αυτές έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους 96 Κτηματολογικά Γραφεία.
Τι πρέπει να κάνετε εάν έχετε ακίνητο σε κάποια από τις 340 περιοχές:

 • Εφόσον έχετε υποβάλει δήλωση ακίνητης περιουσίας στο Κτηματολόγιο, το επόμενο διάστημα θα λάβετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε δηλώσει Βεβαίωση Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών προκειμένου να ελέγξετε την ορθότητα και την πληρότητα των πρώτων εγγραφών.
 • Εάν δεν έχετε υποβάλει δήλωση ακίνητης περιουσίας για το ακίνητό σας, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία διόρθωσης της εγγραφής του ακινήτου σας. Το πιθανότερο είναι να έχει καταχωριστεί ως «Αγνώστου ιδιοκτήτη».
 • Για τους κατοίκους εξωτερικού η προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών είναι δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία που ξεκινά να λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο σε μια περιοχή.

Αναζητήστε τα σχετικά Έντυπα Αιτήσεων.
Βρείτε το Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής που σας ενδιαφέρει.

Ας δούμε τώρα τα νέα προγράμματα κτηματογράφισης που βρίσκονται σε εξέλιξη:

Τα νέα προγράμματα κτηματογράφησης που υλοποιούνται σήμερα

Το 2008 ξεκίνησε η νέα γενιά κτηματογράφησης σε 107 νέες περιοχές των  Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και στις έδρες όλων των νομών της χώρας που δεν είχαν ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο με παλαιότερα προγράμματα.
Από τον Ιούνιο– Δεκέμβριο 2008 περίπου 2,8 εκατ. πολίτες δήλωσαν στο Κτηματολόγιο περίπου 5,1 εκατ. δικαιώματα ακίνητης περιουσίας στις περιοχές αυτές. Τώρα η κτηματογράφηση συνεχίζεται με την επεξεργασία των δηλώσεων και θα ακολουθήσει η Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων.
Τι πρέπει να κάνετε εάν έχετε ακίνητο σε κάποια από τις 107 περιοχές:

 • Εάν δεν υποβάλατε δήλωση ακίνητης περιουσίας, μπορείτε να το κάνετε ακόμα και σήμερα. Υποβάλετε τη δήλωση ακίνητης περιουσίας μέχρι την Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων για να αποφύγετε ταλαιπωρία στο μέλλον.
 • Αν αποκτήσατε δικαίωμα σε ακίνητο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων θα πρέπει να το δηλώσετε στο Κτηματολόγιο εντός ενός μήνα από την ημερομηνία μεταγραφής του συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο.
 • Εφόσον υποβάλατε δήλωση ακίνητης περιουσίας αλλά στη συνέχεια άλλαξε η διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε δηλώσει ή επιθυμείτε τη διόρθωση στοιχείων της δήλωσης θα πρέπει να ενημερώσετε το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δήλωση του Κτηματολογίου:

 •  Η δήλωση στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική για όλους όσους έχουν δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. κυριότητα, επικαρπία, δουλεία).
 •  Σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει να το δηλώσουν όλοι όσοι  έχουν δικαίωμα σ΄αυτό.
 •  Η δήλωση στο Κτηματολόγιο δεν σχετίζεται με τη δήλωση του Ε9 για τη φορολογία.
 •  Η διαδικασία κτηματογράφησης διαρκεί περίπου τέσσερα χρόνια και ξεκινά με την υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας.

Αναζητήστε τα σχετικά έντυπα δήλωσης ακίνητης περιουσίας / Αιτήσεων Διόρθωσης

Βρείτε το Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που σας ενδιαφέρει
Τρόποι υποβολής δήλωσης για τους ομογενείς

Για την εξυπηρέτηση των ομογενών μας, αποφασίσθηκε για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο αντί πληρεξουσίου να χορηγείται από τις Πρεσβείες/Προξενεία ειδική εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ατελώς.
Συγκεκριμένα, οι δυνατοί τρόποι υποβολής δήλωσης από τους ομογενείς είναι:

 1. Εφόσον η δήλωση συντάσσεται, υπογράφεται και κατατίθεται για λογαριασμό του δικαιούχου από τρίτον, απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από τις Πρεσβείες/ Προξενεία της χώρας διαμονής τους που χορηγείται ατελώς.
  ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
 2. Με πληρεξούσιο που έχουν ήδη ορίσει με ειδικό ή γενικό πληρεξούσιο για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους στην Ελλάδα.
 3. Μέσω τρίτου με μια απλή εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά τη δήλωσή τους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και να επισυνάψουν τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα. Το πρόσωπο που εξουσιοδοτούν θα πρέπει να πληρώσει το πάγιο τέλος σε μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες και να καταθέσει τη δήλωση στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
 4. Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα  υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε. www.ktimatologio.gr. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.
 5. Oι Έλληνες ομογενείς και οι κάτοικοι εξωτερικού έχουν μία ακόμα δυνατότητα υποβολής της δήλωσης ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, η οποία επιτρέπει την πληρωμή στον τόπο κατοικίας τους και στη συνέχεια την ταχυδρομική αποστολή της δήλωσης κατευθείαν στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα  δίνεται μέσα από τη συνεργασία των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την Western Union, τη μεγαλύτερη εταιρία μεταφοράς χρημάτων στον κόσμο και συγκεκριμένα της υπηρεσίας Western Union QuickPay. Η υπηρεσία αυτή  είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 150 χώρες και περισσότερα από 200.000 σημεία εξυπηρέτησης σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και στις ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Γερμανία και Βέλγιο κ.α.
Διαδικασία πληρωμής μέσω Western Union

Πηγή: http://www.ktimatologio.gr, enet.gr