Στα 4,29 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εθνικής

Τους βασικούς όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας. Συνολικά θα εκδοθούν 2,27 δισ. μετοχές, με τιμή διάθεσης 4,29 ευρώ ανά νέα μετοχή, μετά το reverse split που θα πραγματοποιηθεί με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές.

Το reverse split θα προηγηθεί, χρονικά, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εκτιμάται ότι θα γίνει μέχρι την προσεχή Παρασκευή, οπότε και αμέσως μετά αρχίζει η περίοδος των δύο εβδομάδων ασκήσεως από τους μετόχους του δικαιώματος συμμετοχής τους στην αύξηση.

Η αρχή της περιόδου των δύο εβδομάδων πιθανολογείται, και πάντως επιδιώκεται, να είναι η Παρασκευή 24η τρέχοντος μηνός οπότε και η λήξη θα είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013. Είναι προφανές ότι αν η έναρξη, λόγω διαδικασιών, συμμετοχής στην αύξηση θα γίνει τη Δευτέρα 27/5/2013, η λήξη θα γίνει τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013, κ.ο.κ.

Αναλυτικά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, αφού έλαβε ήδη υπόψη του την αποφασισθείσα από τη Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 29.4.2013 μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας από 1.226.601.200 σε 122.660.120 (reverse split με αναλογία 10:1) και παράλληλη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, προσδιόρισε κατά τους όρους της Π.Υ.Σ.

(α) τον αριθμό των νέων μετοχών ΕΤΕ που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου σε 2.274.125.874 και
(β) την τιμή διάθεσης σε ευρώ 4,29 ανά νέα μετοχή μετά το reverse split (αντιστοιχεί σε τιμή 0,429 με τα σημερινά δεδομένα πριν την υλοποίηση του reverse split).

Αμέσως μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την έγκριση της μείωσης του αριθμού κοινών μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών από το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις της Τράπεζας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για με την υλοποίηση των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, τους αναλυτικούς όρους και την έναρξη της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου.

Σε ό,τι αφορά στο reverse split επί των μετοχών της Τράπεζας, σε αναλογία 10 προς 1, αυτό θα προηγηθεί, χρονικά, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εκτιμάται ότι θα γίνει μέχρι την προσεχή Παρασκευή, οπότε και αμέσως μετά αρχίζει η περίοδος των 2 εβδομάδων ασκήσεως από τους Μετόχους του δικαιώματος συμμετοχής τους στην αύξηση.

Η αρχή της περιόδου των 2 εβδομάδων πιθανολογείται, και πάντως επιδιώκεται, να είναι η Παρασκευή 24η τρέχοντος μηνός οπότε και η λήξη θα είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013. Είναι προφανές ότι αν η έναρξη, λόγω διαδικασιών, συμμετοχής στην αύξηση θα γίνει τη Δευτέρα 27/5/2013, η λήξη θα γίνει τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013, κ.ο.κ.

Με δεδομένο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας όρισε σε 0,429 ευρώ, με βάση τον υφιστάμενο αριθμό μετοχών, την τιμή διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν στην αύξηση, την αναλογία 2,2 νέες μετοχές έναντι μιας και με παραδοχή ότι θα έχει προηγηθεί το reverse split επί των υφιστάμενων μετοχών, προκύπτει ότι η τιμή διάθεσης εκάστης νέας μετοχής, στο πλαίσιο της αύξησης, θα είναι 4,29 ευρώ για κάθε μία νέα πλέον, δηλαδή μετά το reverse split, μετοχή.

Ενδεικτικά, μέτοχος της Εθνικής σήμερα με 100 μετοχές, εάν δεν μεσολαβούσε το reverse split, δικαιούται να λάβει από την αύξηση 220 μετοχές με 0,429 ευρώ εκάστη, δηλαδή να καταβάλει € 94,38 στην περίπτωση που θα ήθελε να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του. Μετά το reverse split, ο Μέτοχος με τις σημερινές 100 μετοχές θα έχει 10 νέες μετοχές άλλης ονομαστικής αξίας και εφόσον θέλει να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του, θα δικαιούται να λάβει 22 μετοχές, συμμετέχοντας στην αύξηση, καταβάλλοντας όμως 4,29 ευρώ ανά μετοχή και συνολικά 94,38 ευρώ.

Με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο που προωθήθηκε προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο, οι Μέτοχοι πέραν του δικαιώματος που έχουν να μετάσχουν, θα έχουν το δικαίωμα προεγγραφής χωρίς όριο για την απόκτηση νέων μετοχών στην τιμή διάθεσής τους, τουτέστιν 4,29 ευρώ ανά νέα μετοχή (όπως αυτή θα έχει γίνει μετά το reverse split 10 προς 1).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Χρηματιστήριο κατά την υλοποίηση του reverse split, δηλαδή για την ενημέρωση των αρχείων Χρηματιστηρίου και Τράπεζας, με τη διαμόρφωση των 10 μετοχών σε μία με νέα με ονομαστική αξία, υπάρχει ολιγοήμερη διακοπή της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο των μετοχών της εταιρίας που προχωρεί σε reverse split.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ