Πράσινο φως από την ΕΚΤ στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Το πράσινο φως ώστε το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις των δανείων των νοικοκυριών να κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή έδωσε τελικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με την παρατήρηση ότι θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος καθόλη την διάρκεια που τα νοικοκυριά θα έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα στη γνωμοδότησή της η ΕΚΤ δεν προβάλει ενστάσεις σε σχέση με τις ρυθμίσεις περί ενήμερων οφειλετών που βρίσκονται σε αδυναμία λόγω της μείωσης των εισοδημάτων τους.

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις αφορούν μισθωτούς και συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και άνεργους που έχουν ετήσιο καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή έως και 25.000 ευρώ, εφόσον το εισόδημα αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% σε σχέση με το 2009.

Η περίοδος χάριτος θα είναι 48 μήνες, δηλαδή 4 χρόνια και η μηνιαία δόση προς την τράπεζα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος, ενώ θα περιλαμβάνει τόκους και μέρος του κεφαλαίου. Το επιτόκιο στην περίπτωση αυτή θα είναι το συμβατικό επιτόκιο του δανείου.

Τα δάνεια που θα ρυθμίζονται δεν θα πρέπει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και θα πρέπει να είναι ενυπόθηκα για πρώτη κατοικία της.

Επίσης, θα λαμβάνεται υπόψη και η συνολική περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη, για να ενταχθεί στις ρυθμίσεις.

Ωστόσο, πιο ευνοϊκές θα είναι οι ρυθμίσεις για νοικοκυριά με εισοδήματα κάτω των 15.000 ευρώ, για τα οποία προβλέπεται ότι το επιτόκιο θα είναι 1,5% ( 0,75+ βασικό επιτόκιο ΕΚΤ).

Επίσης, όσον αφορά τους άνεργους (εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ) με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας θα παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

Σε ό,τι αφορά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στην γνωμοδότησή της η ΕΚΤ σημειώνει ότι «επικροτεί το σχέδιο των διατάξεων», επισημαίνοντας όμως προς την ελληνική κυβέρνηση ότι η ορθή εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου απαιτεί και τη διάθεση επαρκών πόρων, αλλά και τη θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών για την διευκόλυνση των εξωδικαστικων συμβιβασμών.

Υπενθυμίζεται ότι το προωθούμενο νομοσχέδιο στις ρυθμίσεις του περιλαμβάνει:

Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εξωδικαστικού συμβιβασμού με πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50%+1 των απαιτήσεων της οφειλής και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούσε μέχρι σήμερα. Προβλέπει επίσης καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας, με το καταβληθέν ποσό να συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο.

Τέλος, καταργεί τη διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού και θεσπίζει ο θεσμός της διαμεσολάβησης με στόχο την ταχύτερη εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Newsroom ΔΟΛ