Πριν πούμε το νερό …νεράκι

Εκατοντάδες επιστήμονες, ειδικοί σε θέματα νερού, οι οποίοι συμμετείχαν σε συνέδριο στη Γερμανία, προειδοποίησαν ότι μέσα στα επόμενα 40 χρόνια, οι περισσότεροι κάτοικοι του πλανήτη θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης σε επαρκείς ποσότητες καθαρού νερού.

«Εκατομμύρια μεμονωμένες ανθρώπινες ενέργειες σε τοπικό επίπεδο συσσωρεύονται και φέρνουν μεγαλύτερες αλλαγές σε περιφερειακό, ηπειρωτικό και παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες έχουν μεταβάλει δραστικά τη ροή και την αποθήκευση του ύδατος», σημειώνουν οι ερευνητές σε κοινή ανακοίνωσή τους από τη Βόννη. «Η κακοδιαχείριση, η υπερβολική χρήση και η κλιματική αλλαγή συνιστούν μακροπρόθεσμες απειλές για την ευημερία του ανθρώπου.»

Από το βήμα του συνεδρίου «Το Νερό στην Ανθρωπόκαινο», οι επιστήμονες τόνισαν ότι χωρίς σοβαρές μεταρρυθμίσεις μέσα στα επόμενα χρόνια, οι προειδοποιήσεις τους θα γίνουν πραγματικότητα και γι’ αυτό θα ευθύνεται αποκλειστικά ο άνθρωπος.

«Αντιμέτωπη με την επιλογή του βραχυπρόθεσμου οικονομικού οφέλους από το νερό ή τη γενική υγεία των υδάτινων οικοσυστημάτων, η κοινωνία επιλέγει κατά κανόνα την ανάπτυξη, συχνά με επιβλαβείς συνέπειες για τα ίδια τα υδάτινα συστήματα που της παρέχουν το φυσικό πόρο», αναφέρουν στο ανακοινωθέν τους.

Στο κείμενο που εξέδωσαν, διατυπώνουν μια σειρά από προτάσεις. Μεταξύ άλλων, ζητούν εκτενέστερες μελέτες γύρω από τη διασύνδεση του παγκόσμιου συστήματος υδάτων και το πώς αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, επισημαίνουν την ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση των διαδόχων τους με άξονα τα προβλήματα που επισημαίνουν και απευθύνουν έκκληση για καλύτερο έλεγχο της κατάστασης των υδάτινων πόρων με τη βοήθεια συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας.

Επιπλέον, τονίζουν ότι η εξοικονόμηση νερού θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στην κατασκευή νέων κτηρίων και υποδομών και καλούν τις κυβερνήσεις να σχεδιάσουν στρατηγικές και πολιτικές που θα δίνουν έμφαση στην καινοτομία και στην υιοθέτηση πιο πράσινων πρακτικών στους φορείς που διαχειρίζονται τους υδάτινους πόρους.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι ήδη 1,2 δισ. άνθρωποι έχουν ελλιπή πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ άλλα 500 εκ. ενδέχεται σύντομα να αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. 1,6 δισ. άνθρωποι ζουν σε περιοχές που δεν διαθέτουν ικανοποιητικές υποδομές άντλησης νερού από υδροφορείς και ταμιευτήρες.