Οι Έλληνες της Νεάπολης… στη Νεάπολη – I Greci di Napoli… a Napoli

Οι Έλληνες της Νεάπολης και της Νοτίου Ιταλίας από τον 15º έως τον 20º αιώνα

Νάπολη, Πλατεία Δημαρχείου | Antisala dei Baroni, Maschio Angioino | Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 – ώρα 17:00

Παρουσίαση στη Νάπολη του βιβλίου του Γιάννη Κορίνθιου «I Greci di Napoli e del Meridione d’Italia dal XV al XX secolo», AM&D Edizioni, Cagliari 2012, υπό την αιγίδα του Δήμου Νεάπολης (Τμήμα Ισότητας και Ίσης Μεταχείρισης), της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ρώμη, της Εστίας Ιταλίας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, της Ναπολιτάνικης Εταιρείας Εθνικής Ιστορίας, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφoτήτων Ιταλίας και τη συμμετοχή του Δίκτυου Νεολαίας Ελλήνων Ιταλίας.

 Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος αυτογνωσίας της Ομογένειας της Καμπανίας, που προωθεί από χρόνια η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας, σε συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Σπουδών της Νάπολης.

Συμμετέχουν στην εκδήλωση: Giuseppina Tommasielli, Δημοτικός Σύμβουλος της Νάπολης, Renata De Lorenzo, Πρόεδρος της Ναπολιτάνικης Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας (Società Napoletana di Storia Patria), Antonio Gargano, Γραμματέας του Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli, Παύλος Κυπριανού, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας, Νικόλας Μπάρκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας.

.

I Greci di Napoli e del Meridione d’Italia dal XV al XX secolo

Napoli, Piazza Municipio | Maschio Angioino, Antisala dei Baroni | Lunedì 10 Giugno 2013 – ore 17:00

Presentazione a Napoli del libro di Jannis Korinthios «I Greci di Napoli e del Meridione d’Italia dal XV al XX secolo», AM&D Edizioni, Cagliari 2012, con il patrocinio del Comune di Napoli (Assessorato alle Pari Opportunità), del General Secretariat for Greeks Abroad del Ministero degli Esteri, dell’Ambasciata di Grecia a Roma, della Sezione Italiana della Fondazione Ellenica di Cultura,  della Società Napoletana di Storia Patria, della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche d’Italia e vede la partecipazione della Rete dei giovani greci d’Italia.

L’iniziativa, nasce nell’ambito di un progetto promosso dalla diaspora greca in Campania ed è organizzata dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania, in sinergia con l’Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli sostenitore fin dalla fondazione delle ricerche sulla presenza dei greci a Napoli e promotore d’eccellenza della cultura greca.

Parteciperanno alla presentazione del libro: Giuseppina Tommasielli Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Renata De Lorenzo Presidente della Società Napoletana di Storia Patria, Antonio Gargano Segretario dell’Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli, Paul Kyprianou Presidente della Comunità Ellenica di Napoli, Nicola Barcas Presidente della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche d’Italia.