Ύφεση 5,6% για την ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2013

Στο 5,6% διαμορφώθηκε η ύφεση της ελληνικής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2013, έναντι 5,3% που είχε αρχικά ανακοινωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ.
Με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ κατά το α’ τρίμηνο του 2013 παρουσίασε μείωση κατά 5,6% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012, έναντι της μείωσης κατά 5,3% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του α’ τριμήνου (flash estimate) και είχε ανακοινωθεί στις 15 Μαΐου.
Η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Μαρτίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού). Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 8,3% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012.

  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 11,4% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012.
  • Μείωση κατά 22,9% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, συμβάλλοντας θετικά στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ.
  • Μείωση κατά 2,6% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
  • Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,9% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 12,4%.
  • Μείωση κατά 7,8% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2012 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
  • Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 17,8%.

Newsroom ΔΟΛ