Εθνική Τράπεζα: Επιτυχής η ΑΜΚ

 

Την επίτευξη του στόχου για 10% συμμετοχή των ιδιωτών στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

 

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της, «επετεύχθη η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, συγκεντρώνοντας σε μετρητά από ιδιώτες επενδυτές ποσοστό πάνω από 10% του συνολικού ποσού της αύξησης και δεν θα προβεί σε έκδοση και διάθεση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών».
Μετά την ολοκλήρωσης της προγραμματισμένης για σήμερα συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΕ, θα υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση για την κατανομή των μετοχών και τα ειδικότερα στοιχεία της κάλυψης της αύξησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η Εθνική είναι η δεύτερη τράπεζα μετά την Alpha Bank ΑΛΦΑ-0,46% που καταφέρνει να πετύχει τον στόχο του 10%.