Εκτακτη είδηση: Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΕΡΤ: Ναι στο κλείσιμο όχι στο μαύρο

Με απόφαση του προέδρου του ΣτΕ, Κ. Μενουδάκου, αναστέλλεται εν μέρει η κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία διατάχθηκε το κλείσιμο της ΕΡΤ έως τη δημιουργία νέου φορέα. Επίσης διατάσσει:

“Το Συμβούλιο της Επικρατείας διατάσσει την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης  κοινής υπουργικής απόφασης και διατάσσει τη λήψη  από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών των αναγκαίων Οργανωτικών Μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης  την Ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, τη λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα εώς τη σύσταση και τη λειτουργία του νέου φορέα  που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον”.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, οι δύο συναρμόδιοι υπουργοί Σίμος Κεδίκογλου και Ιωάννης Στρουρνάρας θα πρέπει να προχωρήσουν σε υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, μέχρις ότου δημιουργηθεί ο νέος φορέας, ο οποίος θα πρέπει να λειτουργήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Δημόσιο αναμένεται να καταθέσει αύριο αίτηση αναστολής της προσωρινής διαταγής του κ. Μενουδάκου.

Αναλυτικά η απόφαση του ΣτΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και

΄Εχοντας υπόψη

α) Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β 1414), με το άρθρο 1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συμβολή δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενημέρωση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της ομογένειας.

β) Tην από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.

γ) Tις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του Δημοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς.

Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε

1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).

2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Τι υποστήριξαν Δημόσιο και ΠΟΣΠΕΡΤ

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των εκπροσώπων της ΠΟΣΠΕΡΤ και του Δημοσίου.

Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζουν ότι η όποια απόφαση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, αφού έχει λυθεί η εταιρεία.

Ακόμη υποστήριξαν ότι λόγοι κακοδιαχείρισης της ΕΡΤ επέβαλαν το κλείσιμό της και τόνισαν ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ύπαρξης δημόσιας τηλεόρασης, αλλά ούτε συνταγματική διάταξη ή διεθνής σύμβαση, που να επιβάλει τη δημόσια τηλεόραση.

Παράλληλα υποστήριξαν ότι η Υπουργική Απόφαση είναι τεχνική και δεν ελέγχεται δικαστικά, ενώ επικαλέστηκαν λόγους δημοσίου συμφέροντος και αμφισβήτησαν τη δυνατότητα του προέδρου του ΣτΕ να εκδώσει προσωρινή διαταγή.

Από την πλευρά των εκπροσώπων της ΠΟΣΠΕΡΤ, προσκομίσθηκαν στοιχεία, που καταδεικνύουν ότι με το κλείσιμο της ΕΡΤ, απειλούνται προβλήματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας, ενώ επικαλέσθηκαν οικονομική ζημιά του Δημοσίου από τη μη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης.

Σύμφωνα με την ΠΟΣΠΕΡΤ, η ρύθμιση είναι αντισυνταγματική, στερείται νομιμοποίησης και δείχνει πρόδηλη πολιτική σκοπιμότητα, αφού παρακάμπτει τη Βουλή και το αρμόδιο υπουργό. (Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης)

Προκύπτει ζημιά του δημοσίου, έρχεται σε αντίθεση με το νόμο περί ομαδικών απολύσεων και δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης πνευματικών δικαιωμάτων πλην της ΕΡΤ.