Οι τηλεφωνικοί αριθμοί του δήμου Πειραιά αλλάζουν!

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί του δήμου Πειραιά αλλάζουν! Δείτε πώς θα γίνουν…

Με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και της ανάπτυξης και του εκσυχρονισμού της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του, ο δήμος Πειραιά προχώρησε στην ένταξη του στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».

Γι αυτό το λόγο, τις επόμενες δύο ημέρες, αντικαθίστανται όλοι οι αριθμοί τηλεφώνων του δήμου από 210-4194000 έως 210-4194799 με τους αριθμούς 213-2022000 έως 213-2022799.

Όσοι καλούν τους καταργούμενους αριθμούς θα πληροφορούνται, από αυτόματο τηλεφωνητή του ΟΤΕ, την αλλαγή του τρόπου κλήσης των υπηρεσιών του δήμου Πειραιά.

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Δικυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) και πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορμού για τους φορείς του Δημοσίου, με σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία, Internet και Video (τηλεδιάσκεψη – τηλεεκπαίδευση).