Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις συντάξεις ανασφάλιστων ομογενών

Προβλήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα, με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4093/2012, διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από τη διερεύνηση αναφορών από Έλληνες ομογενείς τρίτων χωρών. Ειδικότερα, όπως σημειώνει η Αρχή, πολλοί παλιννοστούντες ανασφάλιστοι υπερήλικες, είτε συνταξιούχοι που λαμβάνουν μικρή σύνταξη από τις χώρες τους, είτε δεν έχουν συμπληρώσει 20ετία διαμονής στην Ελλάδα, στερούνται πλέον την παροχή σύνταξης από 1/3/2013. Οι αλλαγές του νόμου εφαρμόσθηκαν και στις εκκρεμείς αιτήσεις για σύνταξη. Ο Συνήγορος, σε έγγραφο που απηύθυνε προς το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τόνισε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις οδηγούν στην πλήρη στέρηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα σε πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε ιδιαιτέρως ευπαθή ομάδα του πληθυσμού. Επίσης, βρίσκονται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το Σύνταγμα.

Περαιτέρω, η Ανεξάρτητη Αρχή επισήμανε ότι, ενόψει της ιδιαίτερα χαμηλής σύνταξης που λαμβάνουν οι παλιννοστούντες ομογενείς, η στέρηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα θα δημιουργήσει ζητήματα αξιοπρεπούς διαβίωσής τους. Συγκεκριμένα, η Αρχή επισημαίνει ότι το ποσόν της σύνταξης που χορηγείται από τη χώρα προέλευσης, το οποίο μειώνεται ακόμη περισσότερο μετά την αφαίρεση της εισφοράς για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είναι ανεπαρκές ακόμη και για την εξασφάλιση τροφής. Τονίζει δε ότι το μέτρο είναι επαχθές, καθώς οι δικαιούχοι αδυνατούν να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας τους, και προσθέτει ότι η 20ετής διάρκεια διαμονής που απαιτείται μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικά μακρά.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του ν.4093/2012, ως εξής:

– Στις περιπτώσεις που ο ανασφάλιστος υπερήλικας λαμβάνει σύνταξη από άλλη πηγή, μικρότερη από αυτήν που χορηγεί ο ΟΓΑ, να χορηγείται το υπόλοιπο της παροχής μέχρι του ύψους της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα.

– Ο χρόνος προηγούμενης μόνιμης και νόμιμης διαμονής στη χώρα, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα, θα πρέπει να προσδιορισθεί σύμφωνα με τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου και του εσωτερικού δικαίου που ορίζουν τις προϋποθέσεις πολιτογράφησης.

– Οι ήδη δικαιούχοι να μην αποκλεισθούν από την παροχή έστω κι αν η διάρκεια της προηγούμενης διαμονής τους είναι βραχύτερη από αυτήν που ορίζουν οι νέες διατάξεις.
Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα των συντάξεων σε ανασφάλιστους ομογενείς παρεμβάσεις έχουν γίνειο τόσο από την π. Γραμματέα ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου όσο και από ομογενειακές οργανώσεις που έχουν προχωρήσει σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ