Στην Αυστραλία θέλουν $100 για την επικύρωση της βεβαίωσης “μονίμου κατοίκου εξωτερικού”!

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Έντονα συζητείται μεταξύ των ομογενών μας στην Αυστραλία, η βελτιωμένη (υποτίθεται) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.136/10/06/2013), η οποία ορίζει τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσουν οι ομογενείς μας στις ελληνικές φορολογικές αρχές προκειμένου να αποδείξουν το αυτονόητο: Ότι, δηλαδή είναι κάτοικοι εξωτερικού, κάτι που αποδεικνύεται εύκολα από το διαβατήριο άπο λογαριασμούς διαφόρων υπηρεσιών κοινής ωφελείας κλπ. Αντ΄αυτού, όμως, το υπουργείο ζητάει από τους ομογενείς να προσκομίσουν “βεβαίωση μονίμου κατοίκου εξωτερικού”, με την επισημείωση της Χάγης, κάτι που, στην Αυστραλία τουλάχιστον, χρειάζεται να καταφύγει κανείς σε …δικηγόρο ο οποίος χρεώνει περίπου εκατό δολάρια!

Όπως πρόσφατα γράψαμε, η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.136/10/06/2013), ορίζει:

«1. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται να προσκομίσουν για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) και να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος τους για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και εφεξής:
α) βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική Αρχή του κράτους όπου δηλώνουν κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους, ή
β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματος τους, ή
γ) ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική Αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία του εν λόγω φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή.
Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του κράτους κατοικίας, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης [ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α’ 188/27,11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης (σχετ: ΥΠΟΙΚ 1047385/542/0006Δ/25.05.2006, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική Αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία του εν λόγω φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή».
Στο ίδιο δημοσίευμα εξηγούσαμε:
«Αν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση από την αυστραλιανή Εφορία μίας από τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις, τότε οφείλουμε να υποβάλλουμε στην Εφορία της Ελλάδας βεβαίωση οποιασδήποτε άλλης δημόσια ή δημοτικής αρχής η οποία θα βεβαιώνει ότι είμαστε μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας.
«Οι βεβαιώσεις της αυστραλιανής Εφορίας, άλλης δημόσιας ή δημοτικής Αρχής της Αυστραλίας θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης (apostille stamp), δεδομένου ότι η Αυστραλία είναι μία από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία της Χάγης».

“Νέος Κόσμος”

Όπως καταγγέλλει η ομογενειακή εφημερίδα της Αυστραλίας, “Νέος Κόσμος”, σε ενυπόγραφο άρθρο του βραβευμένου δημοσιογράφου Κώστα Νικολόπουλου, <…ομογενείς μας, που πήραν βεβαίωση από το Δήμο της περιοχής τους, ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας και κατέφυγαν στο υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας για την επισημείωση της Χάγης, τη σφραγίδα Apostille, μας κατήγγειλαν, ότι το υπουργείο Εξωτερικών απαιτεί «την επικύρωση» της βεβαίωσης μονίμου κατοίκου από δικηγόρο. Η επικύρωση της γνησιότητας της βεβαίωσης, μας καταγγέλθηκε, κοστίζει $100 περίπου, συν την πρόσθετη ταλαιπωρία.
Στην πλειοψηφία τους, οι ομογενείς, οι οποίοι χρειάζονται τέτοια βεβαίωση, είναι συνταξιούχοι που δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην αυστραλιανή εφορία. «Το έξτρα κόστος και η έξτρα ταλαιπωρία γίνεται περισσότερο αισθητή από τους ανθρώπους με προβλήματα υγείας, δυσκολίες στις μετακινήσεις και εισόδημα που προέρχεται, στις περισσότερες περιπτώσεις από τη σύνταξή τους» δηλώνουν φανερά οργισμένοι οι ταλαιπωρούμενοι ομογενείς>.

Η ΡΗΡ θα προσπαθήσει να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει και σε άλλες χώρες με μεγάλη ομογενειακή παρουσία, όπως στις ΗΠΑ κλπ. και θα επανέλθει επί του θέματος με περισσότερα στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι για το ζήτημα αυτό έχουν κινητοποιηθεί ομογενειακοί σύλλογοι στην Αυστραλία, Αμερική και αλλού ενώ αλλεπάλληλες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιήσει προς το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τόσο η Γραμματέας ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου όσο και ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για τον Απόδημο Ελληνισμό Αδωνις Γεωργιάδης, αλλά και ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Κων. Τσιάρας.

Η άποψη του υπουργείου Οικονομικών, όπως μεταφέρθηκε πρόσφατα στην ΡΗΡ από τον καθ΄ύλη αρμόδιο  υφυπουργό κ. Γιώργο Μαυραγάνη, είναι πως “το όλο θέμα απλοποιήθηκε και πλέον δεν υφίσταται ζήτημα”…