Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η κατάθεση φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα παρατείνεται μέχρι και την 30η Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ΚΦΕ (φυσικά πρόσωπα), παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου ως εξής:
Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013,
για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,
για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013,
για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013,
για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013
και για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.

Η ανακοίνωση της παράτασης για τα νομικά πρόσωπα
Όσον αφορά στην παράταση για τα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών
“Παρατείνεται μέχρι  και την 8η Ιουλίου 2013 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.)”
“Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση  ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. ( περιπτώσεις  δ΄ ,   ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1)”, αναφέρει το υπ. Οικονομικών στην ανακοίνωσή του.