Συνέδριο Οικουμενικού Ελληνισμού στο πλαίσιο του 9ου συνεδρίου της ΝΔ

Tο 2ο Συνέδριο Οικουμενικού Ελληνισμού διοργάνωσε η ΝΔ στα πλαίσια του 9ου τακτικού της Συνεδρίου. Το πρωί του Σαββάτου, 29 Ιουνίου συγκεντρώθηκαν αντιπρόσωποι από ΝΟΔΕ Εξωτερικού και αντάλλαξαν απόψεις με ορισμένους Υπουργούς ενώ γνώρισαν και το νέο υφυπουρό Εξωτερικών αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό Κυριάκο Γεροντόπουλο, ο οποίος, πάντως, δεν έχει ακόμη ορκισθεί!

Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από τις οργανώσεις των Αποδήμων Ελλήνων όπου γης.

Στο Συνέδριο τονίστηκε η σημασία που αποδίδει Η Νέα Δημοκρατία στον Απόδημο Ελληνισμό, και στη συμμετοχή των Αποδήμων Ελλήνων στην πανεθνική προσπάθεια για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας.

Ιστορικά ο Απόδημος Ελληνισμός υπήρξε πάντα παρών σε ιστορικές στιγμές. Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλησε να εκπέμψει το 9ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.