Ομογενής εκδότρια, λάτρης του ελληνισμού οργανώνει Λογοτεχνική εκδήλωση στην Αθήνα

Μία ενδιαφέρεουσα εκδήλωση θα γίνει στην Αθήνα, στις 7 Ιουλίου και στις 7 το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο.
Πρόκειται για Λογοτεχνική εκδήλωση που την οργανώνει η ομογενής εκδότρια
Annamarie Buonocore.

Η εκδότρια έχει ελληνική καταγωγή από μητέρα. Ωστόσο είναι λάτρης του ελληνισμού και ζει στο Σαν Φραντζίσκο.

Annamarie P. Buonocore
Publisher, Managing Editor at Voices of Hellenism Literary Journal
Dear Connection,I wanted to invite you to an event that will be happening in Athens on July 7 at 19:00. Many of you are in the Athens area, some of you will be vacationing there at that time, and for the rest of you, this is just for awareness and for the sake of feeling included.

Have a nice day! Feel free to email me at abuonocore@vhpprojec.org with any questions you may have. Some of you may want to cover this event in your publications.

Literary Cafe Premiere of Voices of Hellenism
Ypsilandou 3 Agios Dimitrios
Attika, Greece
19:00 (7:00 PM)
Poetry Reading Featuring: Thanasis Maskaleris, Angelos Sakkis, Belica Kubareli, John Kyriazoglou, and Annamarie Buonocore
Open Microphone to Follow

Voices of Hellenism is a new literary and academic journal for the Hellenic world based in the San Francisco Bay Area. Each year, the journal publishes poetry, fiction, creative nonfiction, scholarly essays, political essays, and artwork. The first issue was released in January and can be purchased for a nominal price at www.vociesofhellenism.org.

Sincerely,

Annamarie Buonocore
Publisher, Founding Editor
Voices of Hellenism Publications

Annamarie Buonocore is the publisher and founding editor of the Voices of Hellenism Literary Journal and director of Voices of Hellenism Publications Association, a nonprofit literary society that works with writers and artists, and sponsors publishing projects in the Greek community around the world. Voices of Hellenism Literary Journal is a global publication featuring poetry, fiction, creative nonfiction, scholarly essays, and artworks that are avant garde in nature. Submissions flood in from professional writers, academicians, and members of the community from all over the world. The journal bridges the gaps between Modern Greek academia and the global Greek community, preserving the history of the Greek Diaspora and making the knowledge of Modern Greek literature more accessible to Greeks around the world, Philhellenes, and the general public. Annamarie Buonocore started the journal in 2011 with a desire to give back to the Greek-American community. She is an editor, publisher, and writer from the San Francisco Bay Area who enjoys reading, writing poetry, painting, singing, philanthropy, traveling to Greece, and Greek-American activism. She recently attended the Muses Poetry Workshop at the Athens Centre in Athens. She believes that everybody has a story to tell and that publishing is a powerful phenomenon that can change communities one person at a time.

 

Annamarie Π. Buonocore
Εκδότης, Διευθυντής Έκδότης του περιοδικού “Φωνές του Ελληνισμού” -Λογοτεχνικό περιοδικό.Αγαπητέ σύνδεσμε,

Ήθελα να σας προσκαλέσω σε εκδήλωση που θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 7 Ιουλίου στις 19:00. Πολλοί από εσάς διαμένετε στην στην συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας, κάποιοι από εσάς θα βρίσκονται εκεί για  διακοπές εκείνες τις ημέρες, και για τους υπόλοιπους από εσάς, αυτή η πρόσκληση είναι μόνο για ενημέρωση.

Να έχετε μία καλή ημέρα! Μη διστάσετε να μου στείλετε email στο abuonocore@vhpprojec.org με οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε. Μερικοί από εσάς μπορεί να θέλουν να καλύψουν αυτό το γεγονός στις εκδόσεις τους.

Λογοτεχνικό Premiere Cafe “Φωνές του Ελληνισμού”
Υψηλάντου 3 Άγιος Δημήτριος
Αττική, Ελλάδα
19:00 (7:00 μ.μ.)
Ανάγνωση Ποίηση: Θανάσης Μασκαλέρη, Άγγελος Σακκή, Belica Kubareli, John Κυριαζόγλου και Annamarie Buonocore
Ανοικτό μικρόφωνο στους παρευρισκόμενους.

Οι “Φωνές του Ελληνισμού” είναι ένα νέο λογοτεχνικό και ακαδημαϊκό περιοδικό για τον ελληνικό κόσμο που εκδίοδεται στην περιοχή του San Francisco Bay Area. Κάθε χρόνο, το περιοδικό δημοσιεύει ποίηση, πεζογραφία, δημιουργική μη μυθοπλαστική λογοτεχνία, επιστημονικά δοκίμια, πολιτικά δοκίμια, καθώς και έργα τέχνης. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο και μπορεί να αγοραστεί στην www.vociesofhellenism.org.

Με εκτίμηση,

Annamarie Buonocore
Publisher, Ιδρυτής- Εκδότης
Φωνές του Ελληνισμού Εκδόσεων

Η Annamarie Buonocore είναι η εκδότης του περιοδικού “φωνές του Ελληνισμού”, ενός λογοτεχνικού περιοδικού και διευθυντής στις “Φωνές του Ελληνισμού Εκδόσεις Association”, μια μη κερδοσκοπική λογοτεχνική κοινωνία που λειτουργεί με τους συγγραφείς και καλλιτέχνες, και τους χορηγούς των έργων εκδόσεων στην ελληνική κοινότητα σε όλο τον κόσμο.
Οι “Φωνές του Ελληνισμού” είναι μια παγκόσμια έκδοση με ποίηση, πεζογραφία, η δημιουργική μη μυθοπλαστική λογοτεχνία, επιστημονικά δοκίμια, καθώς και πρωτοποριακά φυσικά έργα τέχνης. Υπάρχει πληθώρα συνεργασιών με επαγγελματίες συγγραφείς, ακαδημαϊκούς, καθώς και μέλη της κοινότητας από όλο τον κόσμο.
Το περιοδικό γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της σύγχρονης ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και της παγκόσμιας ελληνικής κοινότητας, διατηρώντας την ιστορία της Ελληνικής Διασποράς και κάνοντας τη γνώση της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας πιο προσιτή για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, τους Φιλελλήνων, και σε όλο το ευρύ κοινό.
Η Annamarie Buonocore ξεκίνησε το περιοδικό το 2011 με την επιθυμία να προσφέρει στην ελληνική-αμερικανική κοινότητα. Είναι ένας συντάκτης, εκδότης και συγγραφέας από το San Francisco Bay Area που απολαμβάνει την ανάγνωση, την ποίηση, τη ζωγραφική, το τραγούδι, τη φιλανθρωπία, τα ταξίδια στην Ελλάδα και τον ελληνικό-American ακτιβισμό. Παρευρέθηκε πρόσφατα στο Εργαστήριο Ποίησης Μούσες στο Athens Centre στην Αθήνα.
Η εκδότρια πιστεύει ότι ο καθένας έχει μια ιστορία να πει και ότι η δημοσίευσή της είναι ένα ισχυρό φαινόμενο που μπορεί να αλλάξει τις κοινότητες , ΌΛες οι ιστορίες που δημοσιε3ύει έχουν να κάνουν άμεσα ή έμμεσα με την Ελλάδα.
Θα βρίσκεται στην Αθήνα 1-11 Ιουλίου.