Για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Είναι λάθος επομένως να ερμηνεύονται επιλογές ή πολιτικές ενός ηγέτη με κριτήρια της τρέχουσας συγκυρίας. Άλλωστε το κρίσιμο μέγεθος, που αποτυπώνει τελικά και το στίγμα ενός ηγέτη στην Ιστορία είναι η μία και μοναδική απάντησή του στο δίλημμα που διατυπώνει η συγκυρία.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου εξέφρασε συμπυκνωμένα την ανάγκη της κοινωνικής απελευθέρωσης του ελληνικού λαού στη δεκαετία του ’80.Έπρεπε να ζεις στην προ του’80 εποχή γαι να κατανοήσεις την ουσία αυτού του αιτήματος, που υπαγορευόταν από τους κοινωνικούς αποκλεισμούς, εξαιτίας των φρονημάτων του πολίτη. Και μόνο γι’αυτό το βήμα ο Ανδρέας Παπανδρέου έπρεπε να μείνει στην Ιστορία.’Ολα τα άλλα , που εμπίπτουν στη σοσιαλιστική ουτοπία του κοινωνικού μετασχηματισμού είναι απαξίες που είναι εύλογο να υπόκεινται μεταξύ άλλων και σε κριτική με οικονομικά κριτήρια.
Η ουσία όμως είναι το στίγμα του πολιτικού ηγέτη και αυτό πρέπει να έχουμε στο νου μας κάθε φορά που αναφερόμαστε στο όνομα και την προσφορά του.