“Οδηγίες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού”

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανάρτησε στην ιστοσελίδα του www.minedu.gov.gr/exams «Οδηγίες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2013», όπως επίοης και «Οδηγίες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής για το έτος 2013».

Επισημαίνεται ότι, στην ίδια ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής/μηχανογραφικών δελτίων και των υπεύθυνων δηλώσεων των υποψηφίων των ανωτέρω κατηγοριών.

Για κάθε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του Υπουργείου Παιδείας: 210-3442101, 210-3442688 και 210-3442651.

Πηγη: Neoskosmos.com