ΙΚΑ: Τέλος στην καθυστέρηση απονομής συντάξεων

Οριστική λύση στο θέμα των καθυστερήσεων στην απονομή των συντάξεων και  μεγαλύτερες δυνατότητες στους ελέγχους για την αντιμετώπιση της  εισφοροδιαφυγής και γενικότερη βελτίωση των λειτουργικών δυνατοτήτων  παρέχει στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), η ένταξη 6 έργων στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΕΣΠΑ 2007-2013»,  σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ιδρύματος.

Ειδικότερα, με την ένταξη των έργων, αναμένεται να δοθεί οριστική λύση στην καθυστέρηση απόδοσης των συντάξεων. Τα έργα που έχουν ενταχθεί είναι τα εξής: – Διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, του λογισμικού και των υποδομών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξασφάλιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και επιχειρήσεις – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) – Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα – Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας – Οργανωτική Αναδιοργάνωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ανάπτυξη Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης.
Στο ίδιο πρόγραμμα έχει ενταχθεί και η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας για τα προγενέστερα του 2002 έτη. Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΙΚΑ, ήδη η εφαρμογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς ασφαλισμένους και επιχειρήσεις έχει διευκολύνει σημαντικά μια σειρά από λειτουργίες, που πλέον εξυπηρετούνται άμεσα και χωρίς επίσκεψη στα υποκαταστήματα του Ιδρύματος.
Κατά τη χρονική διάρκεια των 6 πρώτων μηνών του 2013 ολοκληρώθηκαν μέσω των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, – 941.335 περιπτώσεις υποβολής ΑΠΔ, – 257.120 περιπτώσεις άντλησης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από Εργοδότες και Πιστοποιημένους Φορείς, – 716.579 περιπτώσεις έκδοσης Βεβαίωσης Σύνταξης για φορολογική χρήση – 297.646 περιπτώσεις άντλησης στοιχείων από τους Ατομικούς Λογαριασμούς Ασφάλισης – 525.467 περιπτώσεις άντλησης στοιχείων από τους Ατομικούς Λογαριασμούς Ασφάλισης ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ – 1.778.865 περιπτώσεις παροχής στοιχείων εργοδοτών στο Σ.ΕΠ.Ε

Πηγη: NewsIt.gr