Μεγάλο ενδιαφέρον και από άτομα μη ελληνικής καταγωγής για τα Ελληνικά, στην Αυστραλία

8 Jul 2013

Συνεχίζονται και στο δεύτερο εξάμηνο του 2013 τα μαθήματα Αρχαίας και Νέας Ελληνικής γλώσσας για ενήλικες και αρχαίας ελληνικής γλώσσας για μαθητές γυμνασίου που προσφέρει η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας και τα οποία λειτούργησαν με μεγάλη επιτυχία στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος σχολικού έτους.

Το ενδιαφέρον για τα προσφερόμενα μαθήματα είναι μεγάλο, ενώ χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι τα παρακολουθούν και άτομα μη ελληνικής καταγωγής. Η λειτουργία προγραμμάτων Αρχαίων και Nέων Ελληνικών για ενηλίκους αποτελεί πρωτοβουλία της Κοινότητας που έρχεται να ικανοποιήσει ένα χρόνιο αίτημα και ταυτόχρονα να καλύψει το κενό που υπήρχε στη μετασχολική γλωσσική εκπαίδευση ενηλίκων.

Μεγάλο ενδιαφέρον και από άτομα μη ελληνικής καταγωγής

 

Στο δεύτερο εξάμηνο προσφέρεται (α) εισαγωγικό πρόγραμμα Νέων Ελληνικών για ενήλικες αρχάριους, (β) Πρόγραμμα εκμάθησης Νέων Ελληνικών για ενήλικες που έχουν ήδη μια βασική γνώση της νέας ελληνικής γλώσσας, (γ) Εισαγωγικό πρόγραμμα εκμάθησης Αρχαίων Ελληνικών για ενήλικες αρχάριους και (δ) Πρόγραμμα εκμάθησης Αρχαίων Ελληνικών για ενήλικες που έχουν ήδη μια βασική γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

«Συνεχίζεται με επιτυχία και για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα διδασκαλίας Αρχαίων και Νέων Ελληνικών της Κοινότητάς μας. Η ανταπόκριση ήταν θετική για τούτο αυξήσαμε φέτος και τις τάξεις,» λέει ο συντονιστής εκπαίδευσης της Κοινότητας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Θόδωρος Μάρκος.
«Απώτερος στόχος μας είναι να διδαχθούν τα Αρχαία Ελληνικά και σε επίπεδο VCE, κάτι το οποίο ελπίζουμε να γίνει σύντομα και να δημιουργηθεί ειδικό πρόγραμμα Αρχαίων Ελληνικών και στο κολλέγιο της Κοινότητας Alphington Grammar».

ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Στις τάξεις των Νέων Ελληνικών δύο στους τρεις σπουδαστές είναι ελληνικής καταγωγής, τρίτης αλλά και δεύτερης γενιάς, που δεν είχαν την ευκαιρία στα μαθητικά τους χρόνια να μάθουν Ελληνικά για διάφορους λόγους.

«Έτσι τώρα, σε ώριμη ηλικία πια, που τους ξαναδίνεται η ευκαιρία να σπουδάσουν τη γλώσσα των γονιών τους, το επιδιώκουν είτε για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους, είτε γιατί αντιλαμβάνονται καλύτερα τη σημασία της επιστροφής τους στις γλωσσικές και πολιτιστικές τους ρίζες» λέει ο υπεύθυνος του προγράμματος, εκπαιδευτικός κ. Αλέξανδρος Γιανναδάκης.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ένας στους τρεις σπουδαστές είναι μη ελληνικής καταγωγής. «Οι λόγοι που ωθούν αυτούς τους σπουδαστές να μάθουν Ελληνικά είναι είτε επαγγελματικοί (π.χ. μια σπουδάστρια ασιατικής καταγωγής, νοσοκόμα στο επάγγελμα, ενδιαφέρεται να επικοινωνεί με τους Έλληνες ασθενείς της)» εξηγεί ο κ. Γιανναδάκης, «είτε γιατί έχουν συντρόφους ή φίλους ελληνικής καταγωγής ή, τέλος, γιατί έχουν συνδεθεί αισθητικά, ηθικά και πνευματικά με την Ελλάδα και τον κόσμο της (π.χ. μια σπουδάστρια ευρωπαϊκής καταγωγής συμμετέχει από αγάπη για την Ελλάδα και τον ελληνισμό, ή ένας σπουδαστής αυστραλιανής καταγωγής παρακινημένος από την κλασική του παιδεία».

Ανάλογος είναι και ο αριθμός των σπουδαστών μη ελληνικής καταγωγής που παρακολουθούν το πρόγραμμα αρχαίων Ελληνικών, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να πάρουν μια γεύση από το φημισμένο κλασικό ελληνικό παρελθόν. Σύμφωνα με τον κ. Γιανναδάκη, «κάποιοι επίσης συμμετέχουν για να αποκτήσουν τις γλωσσικές βάσεις για την καλύτερη κατανόηση των εκκλησιαστικών κειμένων, άλλοι γιατί επιθυμούν να αποκτήσουν τη γλωσσική παιδεία που θα τους επιτρέψει να διαβάσουν αρχαίους συγγραφείς από το πρωτότυπο και άλλοι γιατί επιθυμούν να κατανοήσουν βαθύτερα τη νέα ελληνική γλώσσα».
Οι μαθητές που παρακολουθούν Αρχαία Ελληνικά θέλουν να γνωρίσουν τον αρχαιοελληνικό λόγο και να διευρύνουν την πολιτιστική τους παιδεία. «Σημαντικό επίσης κίνητρο είναι και οι πρόσθετοι βαθμοί που φτάνουν τους 15 και τους οποίους παίρνουν οι μαθητές στο συγκεκριμένο μάθημα σε επίπεδο VCE» προσθέτει ο κ. Γιανναδάκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα Αρχαίων και Νέων Ελληνικών της Κοινότητας έχει ως ακολούθως:
1. Εισαγωγικό πρόγραμμα εκμάθησης Νέων Ελληνικών για ενήλικες αρχάριους (Νέα Ελληνικά Ι), διάρκειας 10 εβδομάδων. Το πρόγραμμα προορίζεται για όσους έχουν ελάχιστη ή καμιά προηγούμενη γνώση της Νέας Ελληνικής. Στόχος του είναι η απόκτηση από τους σπουδαστές μιας βασικής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. (Δίδακτρα $150, ημέρα Πέμπτη 6:30-8:30μμ. – Έναρξη: Πέμπτη, 18 Ιουλίου).
2. Πρόγραμμα εκμάθησης Νέων Ελληνικών για ενήλικες που έχουν ήδη μια βασική γνώση της νέας ελληνικής γλώσσας (Νέα Ελληνικά ΙΙ), διάρκειας 10 εβδομάδων. Μέσω του προγράμματος αυτού οι σπουδαστές θα αναπτύξουν περαιτέρω τις αναγνωστικές και ακουστικές τους ικανότητες, καθώς και το χειρισμό του προφορικού και γραπτού λόγου με ακρίβεια και ευχέρεια. (Δίδακτρα $150, ημέρα Δευτέρα 6:30-8:30μμ.- Έναρξη: Δευτέρα, 15 Ιουλίου).
3. Εισαγωγικό πρόγραμμα εκμάθησης Αρχαίων Ελληνικών για ενήλικες αρχάριους (Αρχαία Ελληνικά Ι), διάρκειας 10 εβδομάδων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ένα στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της κλασικής Ελληνικής, της γλώσσας των Αθηναίων του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ., στην οποία έγραψαν οι διασημότεροι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς,, φιλόσοφοι και ρήτορες, και η οποία σήμερα θεωρείται γλώσσα παγκόσμιας κληρονομιάς. (Δίδακτρα $150, ημέρα Τρίτη 6:30-8:30μμ. – Έναρξη: Τρίτη, 16 Ιουλίου)
4. Πρόγραμμα εκμάθησης Αρχαίων Ελληνικών για ενήλικες που έχουν ήδη μια βασική γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (Αρχαία Ελληνικά ΙΙ), διάρκειας 10 εβδομάδων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη μια βασική γνώση της κλασικής Ελληνικής και επιθυμούν μια περαιτέρω γλωσσική παιδεία και μια ευρύτερη πληροφόρηση σε θέματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. (Δίδακτρα $ 150, ημέρα Τρίτη 6:30-8:30 μ.μ.- Έναρξη: Τρίτη, 8 Οκτωβρίου )
Τα ανωτέρω μαθήματα προσφέρονται στη διεύθυνση: ITHEA, Level 2, 459 Little Collins St., Melbourne.
5. Εισαγωγικό πρόγραμμα εκμάθησης Αρχαίων Ελληνικών για μαθητές των τάξεων 7ης, 8ης και 9ης, διάρκειας 20 εβδομάδων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να διευρύνουν την πολιτιστική τους παιδεία, να ερευνήσουν τις απαρχές της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της πολιτικής, της ρητορικής, της ιστορίας και της λογοτεχνίας, να εμπνευστούν από την ηθική αντίληψη και την αρετή του κλασικού κόσμου, να διαβάσουν τα αυθεντικά κείμενα των αρχιτεκτόνων του δυτικού πολιτισμού και τελικά να βελτιώσουν την επίδοσή τους στις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος στο επίπεδο του VCE με μια υψηλή κλιμάκωση βαθμολογίας που φτάνει τους 15 βαθμούς. (Δίδακτρα $ 250 – Τοποθεσία: Alphington Grammar School, 18 Old Heidelberg Rd, Alphington, ημέρα Τετάρτη 5:15-8:15 μ.μ.- Έναρξη: Τετάρτη 17 Ιουλίου)

• Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε στον αριθμό: 0431 99 50 55 ή με email: greekcourses@greekcommunity.com.au

Πηγή: Neoskosmos.com