Το τέλος της συλλογής αποδείξεων…

apoduw_b2Μπαράζ αλλαγών στη φορολογία και νέες επιβαρύνσεις φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή και αποτελεί προαπαιτούμενο για την καταβολή της “κουτσουρεμένης” δόσης.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται πλέον να συλλέγουν αποδείξεις. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει αν σταματήσουν τη συλλογή από την αρχή του 2014 και όχι από σήμερα, καθώς το μέτρο καταργείται για τις δηλώσεις που θα γίνουν το 2015 και αφορούν στα εισοδήματα του 2014.

Πιο αναλυτικά τις διατάξεις για την εφαρμογή του φόρου πολυτελείας στα ΙΧ αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού άνω των 1.929 κυβικών, των σκαφών αναψυχής και των δεξαμενών κολύμβησης (πισίνες) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Πάντως οι κάτοχοι ΙΧ μπορούν να γλιτώσουν και σήμερα μέρος του φόρου.

Όπως αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο, λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος θα εφαρμοστεί από το 2013 αντί του 2014 που προβλέπονταν, ο φόρος πολυτελείας. Μάλιστα για την καταβολή του φόρου οι υπόχρεοι θα λάβουν ειδικό εκκαθαριστικό από την εφορία.

Επίσης το νομοσχέδιο περιλαμβάνει το νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος που είχε τεθεί σε διαβούλευση, καθώς και τις διορθώσεις που έγιναν μετά το δημόσιο διάλογο. Προβλέπει ακόμη την αύξηση από 2 τοις χιλίοις σε 3,5 τοις χιλίοις του φόρου συναλλαγών στο χρηματιστήριο από 1 Αυγούστου 2013.

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο:

-Σε ό,τι αφορά το νέο φορολογικό κώδικα, που εμπεριέχεται στο σύνολό του στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, εκείνος περιέχει, όπως αναμενόταν, διορθωμένη την κλίμακα φόρου στις αποζημιώσεις για το τμήμα από 100 έως 150.000 ευρώ, με το συντελεστή να διατηρείται στο 20%

-Το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων, δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

-Επανέρχεται ακόμα η έκπτωση φόρου για τον υπολογισμό της παρακράτησης, που σημαίνει ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι δε θα δουν λιγότερα χρήματα στο μισθό τους κάθε μήνα.

-Διατηρείται η έκπτωση για τους μισθωτούς και συνταξιούχους στην εφάπαξ καταβολή του φόρου (1,5%).

-Ο φόρος που επιβάλλεται κατά την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, αντιστοίχως, αυξάνεται από 2 της χιλίοις σε 3,5 της χιλίοις  από την 1η Αυγούστου 2013.

-Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε πως τα κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, φορολογούνται με συντελεστή 20% όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Ιουλίου 2013 και μετά.

-Διατηρείται η προκαταβολή φόρου για ΟΕ και ΕΕ στο 55% αντί του 80%.

-Εξακολουθούν να θεωρούνται ως προστατευόμενα μέλη των φορολογουμένων και οι φοιτητές-τέκνα τους ηλικίας έως 25 ετών.

-Επανέρχεται η απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας μέχρι και 200 τ.μ. από γονείς προς τα παιδιά και αντιστρόφως.

-Οι διατάξεις για την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβιώσεως σε ΙΧ κυβισμού άνω των 1.929 κ.ε., σε ιδιοκτήτες σκαφών, αεροσκαφών και πισίνων θα προγενέστερη εφαρμογή από το οικονομικό έτος 2013, αντί του 2014, που σημαίνει ότι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που κατείχε φορολογούμενος το 2012.

-Λόγω της αδυναμίας συνβεβαίωσής του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με τον φόρο εισοδήματος στο ίδιο εκκαθαριστικό, ρυθμίζεται νομοθετικά η ξεχωριστή βεβαίωσή του ειδικά για το οικονομικό έτος 2013.

-Η διαφορά μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και τεκμαρτού δεν θα φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αναλόγως με την πηγή από την οποία προέρχονται τα κύρια εισοδήματα.

-Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.