Η συμπληρωματική σύνταξη από την Ελλάδα και τα μυστικά της

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Ένα από τα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες του εξωτερικού σε σχέση με την γενέτειρα είναι το συνταξιοδοτικό.  Πολλοί  Έλληνες πριν πάρουν το δρόμο της ξενιτιάς είχαν εργασθεί και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τις διακρατικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, οι απόδημοι αυτοί δικαιούνται σύνταξη (συμπληρωματική για το χρόνο που απασχολήθηκαν στην γενέτειρα) και από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα της Ελλάδος, π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) κλπ.

Βέβαια το θέμα αυτό είναι γνωστό στους ομογενείς μας οι γηραιότεροι των οποίων (κυρίως από ΗΠΑ και Καναδά) ήδη από ετών λαμβάνουν “συμπληρωματική σύνταξη” και από την Ελλάδα, τελευταία και οι ομογενείς μας από την Αυστραλία.  Εκείνο που ίσως να διαφεύγει σε πολλούς τωρινούς ενδιαφερόμενους,  είναι κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν και προσδιορίζουν το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση της απόφασης για παροχή σύνταξης γήρατος, κάτι για το οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν παράπονα από πλευράς ομογενών, έτσι όπως φθάνουν και καταγράφονται στην ΡΗΡ είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά.

Θέλωντας να φωτίσει τα σημεία αυτά, η ΡΗΡ μίλησε με την προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Διμερών Συμβάσεων, Ρήγου-Κότση Βασιλική. Η συζήτηση ήταν διεξοδική, ενημερωτική και αποκαλυπτική.  Άνθρωπος χαμηλών τόνων,  με γνώση του αντικειμένου και  με ευσυνειδησία, η κυρία Κότση, καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό της υποδιεύθυνσης αγωνίζονται να ανταπεξέλθουν κατά  τον καλύτερο τρόπο στα καθήκοντά τους  έστω και εάν αριθμητικά δεν καλύπτουν πλέον τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η μείωση προσωπικού και εδώ είναι εμφανής.

Εμείς θελήσαμε να προσεγγίσουμε το θέμα «σύνταξη αποδήμων» από την αρχή του, από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης  ίσαμε τη χορήγηση της σύνταξης.

Το πρώτο ερώτημα αφορούσε στο που και πότε καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης από την Ελλάδα ο ενδιαφερόμενος ομογενής.   Ποιός δικαιούται.

«Σύνταξη από την Ελλάδα δικαιούται κάθε ένας ο οποίος έχει χρόνο ασφάλισης στην γενέτειρα πάνω από 300 ημέρες». Αυτοτελές δικαίωμα θεωρείται όταν τα ένσημα  που χρειάζονται για τη σύνταξη, τα έχεις πραγματοποιήσει όλα στην Ελλάδα.  Έτσι, έχει όποιος έχει συμπληρώσει  το 65ο έτος της ηλικίας του, έχει 4.500 ένσημα το λιγότερο ή 10.500 για πλήρη σύνταξη», μας λέει η κυρία Κότση.

Που και πότε υποβάλεται η αίτηση;  «Με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και εφόσον υπάρχουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση ένσημα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση για τη συνταξιοδότησή του».

«Η αίτηση για συνταξιοδότηση και από την Ελλάδα υποβάλλεται  στο κράτος στο οποίο ο απόδημος είναι μόνιμος κάτοικος.  Το κράτος αυτό στέλνει την αίτηση στην Ελλάδα και στον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα, π.χ. το ΙΚΑ (Ιδρυμα κοινωνικών Ασφαλίσεων)». Φυσικά, εάν ο ενδιαφερόμενος βρεθεί στην Ελλάδα, και πληροί τους όρους συνταξιοδότησης, τότε μπορεί να υποβάλλει τα χαρτιά του σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ».

 

Η προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Διμερών Συμβάσεων, Ρήγου-Κότση Βασιλική

Η προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Διμερών Συμβάσεων IKA, κα Ρήγου-Κότση Βασιλική.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η συνέχεια μοιάζει με ρουτίνα, μόνο που κρύβει και εκπλήξεις… Ας παρακοιλουθήσουμε λίγο την πορεία της αίτησης που ο ενδιαφερόμενος κατέθεσε σε κάποια ασφαλιστική υπηρεσία του εξωτερικού.  Όταν ο φάκελος φθάσει στην Ελλάδα και στο αρμόδιο γραφείο (υπολογίστε κάποιους μήνες, ανάλογα με τη χώρα αποστολής)  οι υπάλληλοι τον ανοίγουν, κοιτάζουν  τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση συνταξιοδότησης και από κει και πέρα αρχίζει η επιχείρηση αλληλογραφία: «Αν διαπιστώσουμε στον έλεγχο ότι λείπουν δικαιολογητικά, τα ζητάμε από τον εδιαφερόμενο».

Ποιά μπορεί  να είναι αυτά τα δικαιολογητικά; «Ταυτότητα, Ασφαλιστικά Βιβλιάρια, Οικογενειακά Βάρη.  Εμείς στέλνουμε στο ασφαλισμένο ένα ερωτηματολόγιο και του ζητάμε  να μας πληροφρήσει εάν έχει σύζυγο, εάν αυτή δουλεύει ή όχι. Φυσικά πρέπει να μας στείλει την Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Επίσης, εάν έχει και πόσα παιδιά και τα σχετικά Πιστοποιητικά Γεννήσεως ή Πιστοποιητικά Σπουδών εάν τα συντηρεί».

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Όταν συγκεντρωθούν όλα αυτά, και με την προϋπόθεση ότι έχουν σταλλεί και τα βιβλιάρια ενσήμων,  ο φάκελος προωθείται στην «Ανακεφαλαίωση» όπου γίνεται η εξακρίβωση και η καταμέτρηση των ημερών εργασίας που έχει  παραγματοποιήσει στην Ελλάδα ο ενδιαφερόμενος.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταμέτρησης, η οποία να σημειωθεί μπορεί να καθυστερήσει αρκετά στην περίπτωση που τα εμπλεκόμενα ασφαλιστικά Ταμεία είναι περισσότερα από ένα ή όταν έχουν χαθεί τα ασφαλιστικά βιβλιάρια,  και εφόσον στον φάκελο έχουν συγκεντρωθεί όλα τα αναγκαιούντα πιστοποιητικά, τότε:

  • Εάν μεν ο προς συνταξιοδότηση έχει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα στην Ελλάδα, δηλαδή είναι πάνω από 65 ετών και  με μόνα τα ένσημα  της Ελλάδος  (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ κλπ.) μπορεί να πάρει σύνταξη, τότε χορηγείτε η  ελληνική σύνταξη.

«Για 65 ετών απαιτούνται 4.500 ένσημα για δικαίωμα αυτοτελούς συντάξεως από το ΙΚΑ. 62 χρονών, απαιτούνται 10.000 και 10.500 (πρόσφατα έγιναν 10.800 και αυξάνονται κάθε χρόνο ανά περίπτωση και όριο ηλικίας)».

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Τώρα, για τους κατοίκους εξωτερικού οι περισσότεροι των οποίων δεν έχουνε συγκεντρώσει τόσα ένσημα, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

«Εάν κάποιος πριν μεταναστεύσει ή σε χρόνο κατά τον οποίο παλιννόστησε, έχει εργασθεί στην Ελλάδα και έχει καταβάλει εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία για  τουλάχιστον  ένα χρονο (300 μέρες)  ή και περισσότερο, δικαιούται να πάρει  συμπληρωματική (μέρος) σύνταξη. Ένσημα μπορεί να έχει στο ΙΚΑ ή και στα υπόλοιπα ασφαλιστικά Ταμεία εκτός του ΝΑΤ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο)  που δεν καλύπτεται από τη σύμβαση». Προσοχή στις εξαιρέσεις:  Με χρόνο εργασίας μόνον στο ΝΑΤ και στην Αμερική ή Αυστραλία, Καναδά), δεν θεμελιώνεται δικαίωμα συμπληρωματικής σύνταξης. Όπως επίσης δεν θεμελιώνεται δικαίωμα συπληρωματικής σύνταξης με εργασία μόνον στο ελληνικό Δημόσιο και σε χώρα του εξωτερικού.

ΧΑΣΑΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΝΣΗΜΩΝ;

Εάν ο ομογενής ασφαλισμένος έχει απωλέσει το βιλιάριο ενσήμων που είχε όταν δούλευε στην Ελλάδα,  τότε πρέπει να συντάξει υπεύθυνη δήλωση στην  οποία να αναφέρει λεπτομερώς  το χρόνο και τον εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε. (Απαιτούνται ακριβή στοιχεία του εργοδότη, επωνυμία επιχειρήσεως, διεύθυνση, αριθμό περιοχή και πόλη).  Όταν αποσταλλούν τα στοιχεία αυτά, πραγματοποιείται έλεγχος στο Τμήμα Εσόδων του ΙΚΑ της περιοχής της απασχόλησης. Εάν βρεθούν στοιχεία, εκδίδεται απόφαση που λέει ότι πραγματοποιήθηκαν Χ ένσημα από τότε μέχρι τότε.

Στη συνέχεια αποστέλλονται τα στοιχεία αυτά τόσο στον ίδιο τον ασφαλισμένο όσο και  στην Ανακεφαλαίωση του ΙΚΑ, για την καταμέτρηση των ενσήμων και τα περαιτέρω. Να σημειωθεί ότι εάν ο ασφαλισμένος δεν συμφωνεί με τον αριθμό των ενσήμων που θα διαπιστωθούν, έχει δικαίωμα μέσα σε ένα μήνα  να κάνει ένσταση και να ζητήσει περαιτέρω  έλεγχο.

Επίσης, εάν κατά την πρώτη απογραφή δεν βρεθούν από την υπηρεσία παλαιά ένσημα, τα οποία βρεθούν στην πορεία από έρευνα του ενδιαφερόμενου, τότε με μία αίτησή του μπορεί να ζητήσει να προσμετρηθούν και αυτά.

Επισημαίνεται πως ακόμη και στην περίπτωση που η επιχείρηση  στην οποία εργαζότανε ο ασφαλισμένος δεν βρίσκεται πια σε λειτουργία,  εάν διασώζονται τα αρχεία της  ή υπάρχει σχετικός φάκελος στο ΙΚΑ, πάλι  βρίσκονται τα ένσημα και θεμελιώνεται δικαίωμα.  Αρμόδιο Τμήμα, πάντως, για τις περιπτώσεις αυτές είναι το Τμήμα Εσόδων του κάθε υποκαταστήματος ΙΚΑ.

Ένα άλλο ζήτημα είναι όταν ο ασφαλισμένος κατέβαλε εισφορές σε περισσότερα του ενός ασφαλιστικά Ταμεία. Τοι ερώτημα εδώ είναι ποιό Ταμείο δίνει σύνταξη;

«Εμείς. Λέει η κυρία Κότση,  για να ψάξουμε, πρέπει να μας πει ο ασφαλισμένος σε ποιά Ταμεία κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές. Π.Χ, στο ΤΕΒΕ, στο Ταμείο Εμπόρων και στο ΙΚΑ.  Βέβαια εάν δεν ξέρει την ονομασία των Ταμείων, μπορεί να μας πει το είδος εργασίας που έκανε και μεις θα υποψιαστούμε το Ταμείο.

Όταν έχουμε τα στοιχεία αυτά κάνουμε έγγραφα στα Ταμεία στα οποία απασχολήθηκε ο ασφαλισμένος.  Αν ήταν εργαζόμενος στο Δημόσιο, θα ζητήσουμε στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο.

ΠΟΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Στη συνέχεια, αφού τα συγκεντρώσουμε όλα, θα δούμε ποιός είναι ο τελευταίος ασφαλιστικός  φορέας. Διότι όταν κάποιος έχει 2-3 Ταμεία, η αίτηση υποβάλλεται στον τελευταίο φορέα. Ο οποίος, όμως, πρέπει να είναι και αρμόδιος. Δηλάδή άμα έχει ΙΚΑ και ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) και έχει στο ΙΚΑ 700 μέρες εργασίας,  το ΙΚΑ δεν είναι αρμόδιο για την  παροχή σύνταξης. Για να είναι αρμόδιο το ΙΚΑ να εκδόσει σύνταξη γήρατος,  πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει  τουλάχιστον  1500 ημέρες από τις οποίες τις 500 την τελευταία πενταετία.  Στην αναπηρία και στη θανάτου θέλει 1000 ημέρες εργασίας από τις οποίες τις 300 την τελευταία πενταετία».

Επομένως, αν ο αιτών έχει μόνον 700 ημέρες στο ΙΚΑ η αίτησή του αποστέλλεται στο άλλο Ταμείο με το ερώτημα εάν εκείνο έχει την αρμοδιότητα, δηλαδή, εάν  ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τα προβλεπόμενα από το συγκεκριμένο Ταμείο ημερομίσθια. Εάν ούτε το άλλο Ταμείο έχει τις χρονικές προϋποθέσεις, τότε το επιστρέφει ο φάκελος και  ο πρώτος ασφαλιστικός οργανισμό ψάχνει σε  «δεύτερη φάση» το αίτημα.

_1_~1

ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, όπως λέει η κυρία Κότση, ο απόδημος ασφαλισμένος αν δεν επικαλεσθεί και τον ελληνικό ασφαλιστικό χρόνο του όταν κάνει αίτηση για σύνταξη στη χώρα που ζει,  έχει δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματική σύνταξη αργότερα,  ακόμη και μετά την παρέλευση  ετών από την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του.  Στην περίπτωση αυτή, όμως, θα αναγνωρισθεί  το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα από την ημέρα που το επικαλέστηκε και  όχι από όταν συμπλήρωσε το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης . Εάν, δηλαδή, με την υποβολή αίτησης για συνταξιοδότησδη στη χώρα όπου ζει δεν επικαλεσθεί (στην ίδια αίτηση)  και τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης, τότε η μερική σύνταξη θα του καταβληθεί από όταν θα τον επικαλεσθεί.

Η «ασφαλιστική κλάση» εξαρτάται από τις αποδοχές που έπαιρνε ο εργαζόμενος το χρόνο εργασίας του.

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το ίδιο γίνεται (αντιστρόφως) και για τον Απόδημο που δεν έχει συμπληρώσει στο  κράτος που διαμένει τον απαραίτητο χρόνο (credits) για να συνταξιοδοτηθεί αυτοτελώς από το κράτος αυτό και χρειάζεται να επικαλεσθεί  ασφαλιστικό χρόνο που είχε στην Ελλάδα,  για να καλύψει τις προϋποθέσεις.  Γίνεται  αλληλογραφία με το συγκεκριμένο κράτος  και ο ελληνικός ασφαλιστικός φορέας  τους πληροφορεί για το χρόνο ασφάλισης που ενδεχομένως  έχει στην Ελλάδα.  Επομένως ο χρόνος της Ελλάδος  προσμετράται στο χρόνο ασφάλισης που έχει στο εξωτερικό για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης και βγαίνει μία  συμπληρωματική σύνταξη από το κράτος αυτό, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι υπάρχει συγκεκριμένη διακρατική συμφωνία με την Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή για όσους εργάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ακόμη και κάτω από τον ένα  χρόνο να έχουν ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα, τα ένσημά του δεν πάνε χαμένα.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ενδιαφέρον έχει ότι για την χορηγεία συμπληρωματικής σύνταξης, στο ΙΚΑ υπολογίζουν τον συνολικό χρόνο ασφάλισης του Απόδημου στο εξωτερικό, με εξαίρεση τον Καναδά όπου υπολογίζουν μόνον τον χρόνο που χρειάζεται στην Ελλάδα για να θεμελειώσει δικαίωμα σύνταξης. Αν π.χ.  στο ΙΚΑ έχει 3000 ημέρες, και 10.000 ημέρες στον Καναδά, τότε στο ΙΚΑ προσμετρώνται τα επιπλέον 1500 που λείπουν μέχρι τις 4500 που είναι το όριο ή τα επιπλέον  μέχρι τις 10.000 αν είναι σε μικρότερη των 65 ετών ηλικία… ΄Αν, όμως, οι 10.000 ημέρες εργασίας έχουν πραγματοποιηθεί στην Αμερική ή την Αυστραλία, τότε προσμετρώνται και οι 10.000 ημέρες  εργασίας στην Αμερική ή την Αυστραλία. Αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στο ύψος της σύνταξης που θα λάβει ο ασφαλισμένος καθώς οι ημέρες εργασίας στο εξωτερικό είναι ο παρανομαστής του κλάσματος με τον οποίο διαιρούνται οι ημέρες εργασίας στην Ελλάδα.

Ο υπολογισμός των χρόνων εργασίας εξαρτάται και καθορίζεται από τις Διακρατικές Συμφωνίες.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

Η απόφαση για τη συνταξιοδότηση βγαίνει σε ευρώ.  Η απόφαση πηγαίνει στο Κέντρο Πληρωμής  Κατοίκων Εξωτερικού. Από εκεί γίνεται η αποστολή της σύνταξης είτε σε ελληνικά τραπεζικά Ιδρύματα είτε η μετατροπή της  σε νόμισμα του εξωτερικού και η αποστολή της εκεί, εάν έτσι έχει ζητηθεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΖΩΗΣ

Ο  κάτοικος εξωτερικού πρέπει να στέλνει κάθε χρόνο, στο ΙΚΑ που πληρώνεται, ένα πιστοποιητικό  ζωής. «Όταν στέλνουμε την απόφαση την πρώτη φορά,  μας λέει η κυρία Κότση, τους βάζουμε μέσα το ειδικό έντυπο. Οι συνταξιούχοι Απόδημοι βγάζουν φωτοτυπίες και κάθε χρόνο πρέπει να το στέλνουνε στο Κέντρο  που πληρώνονται. Το ίδιο κάνουν και οι κάτοικοι Ελλάδος για τη σύνταξη που τους έρχεται απέξω.  Το πιστοποιητικό αυτό το προσκομίζουν σε κάποια ελληνική  προξενική ή άλλη δημόσια  αρχή του τόπου όπου κατοικούν και το σφραγίζουν».

Παραδοξολογία:  Αν  βρεθείτε στην Ελλάδα, μην προσέλθετε αυτοπροσώπως, αλλά με άδεια χέρια,  στο ΙΚΑ από όπου πληρώνεστε. Δεν αρκεί η ζωντανή σας  παρουσία για να πιστέψει η υπηρεσία  ότι είσθε εσείς και ότι ζείτε! Θέλουν να τους προσκομίσετε και  το πιστοποιητικό ζωής!..

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Ένα εύλογο ερώτημα είναι πόσο χρόνο θα χρειασθεί κανείς να περιμένει  από την κατάθεση των δικαιολογητικών για παροχή σύνταξης γήρατος μέχρι την πρώτη είσπραξη. Εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ούτε μπορεί κανείς να δώσει συγκεκριμένο διάστημα μηνών που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.

«Ένα θέμα που καθορίζει την χρονική διάρκεια,  είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσει η αίτηση από τη στιγμή που θα κατατεθεί στο αρμόδιο γραφείο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό», λέει η κυρία Κότση. « Το αίτημα θα πάει στην Διοίκηση. Η διοίκηση το προωθεί με ένα διαβιβαστικό στο αρμόδιο γραφείο ΙΚΑ.  Το αρμόδιο Γραφείο ανοίγει το σχετικό φάκελο.   Στέλνει έγγραφο στο ΙΚΑ της περιοχής όπου ο αιτών δούλεψε για πρώτη φορά, στην Αθήνα ή την επαρχία. Ζητείται η πινακίδα του η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο γραφείο ΙΚΑ όπου βρίσκεται ο φάκελος.  Παράλληλα, το αρμόδιο γραφείο ΙΚΑ ζητά από τον αιτούντα τα βιβλιάρια ενσήμων (εάν δεν τα έχει καταθέσει) και όλα τα αναγκαιούντα  πιστοποιητικά».

Να σημειωθεί ότι είναι φορές που για διευκόλυνση της όλης διαδικασίας, αυτεπάγγελτα το ΙΚΑ ζητάει από ελληνικές υπηρεσίες τα πιστοποιητικά των αιτούντων, που ενδεχομένως λείπουν, (γεννήσεως, οικογενειακής κατάστασης κλπ.)

Όταν συγκεντρωθούν όλα αυτά,  (πολλές φορές οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τα ποιστοποιητικά  όπως τα παραλαμβάνουν, σε δόσεις) «τότε  τα ένσημα στέλνονται στην Ανακεφαλαίωση, γίνεται η καταμέτρηση,  μια διαδικασία που κρατάει αρκετό καιρό και, στη συνέχεια, επιστρέφει ο φάκελος στο αρμόδιο γραφείο ΙΚΑ από όπου βγαίνει η απόφαση για την καταβολή της σύνταξης».

Ρωτήσαμε πόσο  καιρό ακριβώς διαρκεί όλοι αυτή  η διαδικασία. Πριν ξεσπάσετε κατά του ΙΚΑ και των άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων, αφού η όλη διαδικασία μπορεί σε ακραίες περιπτώσεις να φθάσει μέχρι και τα τέσσερα (!) χρόνια αναμονής, σκεφθείτε την ευθύνη των ίδιων των αιτούντων οι οποίοι μπορεί να μην έχουν συγκεντρώσει  εξαρχής όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται, να μην απαντούν στην αλληλογραφία  παρά μετά από παρέλευση μηνών, να μην έχουν όλα τα έγγραφα που τους ζητάει  το ΙΚΑ, πιστοποιητικά κλπ.

Αναλογισθείτε πόσο χρειάζεται για να διεκπεραιωθεί η αλληλογραφία όταν εμπλέκονται και ασφαλιστικοί φορείς της  Περιφέρειας και διάφορα ασφαλιστικά Ταμεία.

«Ένα άλλο πρόβλημα που προκαλεί μεγάλη χρονική καθυστέρηση¨, λέει η κυρία Κότση,  είναι το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ».  ΑΜΚΑ είναι ο μοναδικός αριθμός ασφαλισμένου σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα και ΑΦΜ ο μοναδικός αριθμός φορολογικού μητρώου του πολίτη.  Αν απουσιάζουν από την αίτηση τα δύο αυτά στοιχεία δεν εκδίδεται σύνταξη. Να σημειωθεί ότι ΑΜΚΑ και ΑΦΜ χρειάζεται  να καταχωρηθεί και για τη σύζυγο καθώς και για τα προστατεύμενα μέλη (παιδιά) εάν είναι 18 ετών και πάνω.

«Υπάρχουν περιπτώσεις, λέει η κυρία Κότση,  που οι Απόδημοι λείπουν δεκαετίες από την Ελλάδα και δεν διαθέτουν τα στοιχεία αυτά. Για να πάρουν σύνταξη πρέπει, όμως, να τα προσκομίσουν. Ηλεκτρονικά είναι δύσκολο για κάποιον ηλικιωμένο ομογενή να καταγραφεί. Επομένως χρειάζεται να στείλουν κάποιο δικό τους πρόσωπο στην Εφορία και το ΙΚΑ να τους καταγράψει».

Η γραφειοκρατία είναι από μόνη της ένας Μινόταυρος που περιφέρεται με νωχελικούς  ρυθμούς στους δαιδαλώδεις διαδρόμους των ελληνικών νόμων και των Διατάξεων.  Όταν επιπροσθέτως τροφοδοτείται είτε από μικρότερο του απαιτούμενου αριθμού προσωπικού,  είτε από δικές μας  παραλείψεις  και  καθυστερήσεις,  μπορεί  ακόμη και να εξαντλήσει το προσδόκιμο ζωής!  Να πάρουν  τη σύνταξη οι …κληρονόμοι!

IKA

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Επομένως, για να διευκολυνθείτε και να μικροποιήσετε, τουλάχιστον από τη δική σας την πλευρά, τις χρονικές καθυστερήσεις, όταν φθάσετε σε ηλικία συνταξιοδότησης και εξακολουθείτε να ζείτε στο εξωτερικό, ακολουθείστε τις συμβουλές της κυρίας Κότση που είναι οι εξής:

  1. Μάθετε εγκαίρως ποιά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ασφαλώς ΑΜΚΑ και ΦΠΑ) που πρέπει να καταθέσετε μαζί με την αίτηση, ώστε να μην χρειασθεί χρονοβόρος  αλληλογραφία για την συγκέντρωση των πιστοποιητικών.
  2. Να στέλνετε, μαζί με την αίτηση για συνταξιοδότηση και από την Ελλάδα,  τα βιβλιάρια ενσήμων. (Κρατάτε πάντα φωτοτυπίες)
  3. Να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οικογενειακή κατάσταση, Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, αν εργάζεται η σύζυγος,  Ληξιαρχικές Πράξεις  γεννήσεως Τέκνων, Πιστοποιητικά αν σπουδάζουν κλπ.
  4. Σε περίπτωση αναπηρίας, πρέπει απαραίτητα να στέλνονται οι ιατρικές γνωματεύσεις του άλλου κράτους. (Στην περίπτωση αυτή σκεφθείτε ότι ο αιτών πρέπει να εξετασθεί από τον τοπικό φορέα όπου ζει. Οι γνωματεύσεις που θα σταλούν στο ΙΚΑ της Ελλάδος θα  πρέπει να μεταφραστούν. Έπειτα οι μεταφράσεις  να πάνε σε αρμόδιες Επιτροπές οι οποίες θα κρίνουν την αναπηρία και το ποσοστό –που πολλές φορές για τα ελληνικά δεδομένα είναι διαφορετικο από αυτό που προσδιορίζουν οι ξένοι ιατροί-. Να έχει δε ο συναταξιούχος ανάπηρος υπόψη του ότι η σύνταξη έχει προσωρινό χαρακτήρα, όσο δηλαδή διαρκεί η αναπηρία εάν δεν είναι μόνιμη. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (από ένα έτος και πάνω) χρειάζεται να αποφασίσει εκ νέου η αρμόδια επιτροπή για να συνεχίζεται  η συνταξιοδότησή του.
  5. Προσοχή: Η διαφοροποίηση στο ποσοστό αναπηρίας και στο εάν δικαιολογεί χορήγηση σύνταξης δεν λειτουργεί πάντα εναντίον του αιτούντος. Για παράδειγμα,  υπάρχουν περιπτώσεις που στην Ελλάδα προσδιορίζεται αναπηρία 80% και στη Γερμανία δεν χορηγείται σύνταξη αναπηρίας, γιατί ανάλογα με τις παθήσεις  έχει και δουλειές και τους βάζει να εργάζονται!  Μόνο στους πραγματικά ανύμπορους να εργαστούν χορηγεί σύνταξη αναπηρίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ:

Ενδεικτικά αναφέρουμε στοιχεία από την Υποδιεύθυνση Διμερών Συμβάσεων: Μήνας  Μάϊος  2013.

Αυστραλία, εκκρεμούν  3.050 αιτήσεις συνταξιοδότησης.   Αμερική εκκρεμούν 830 αιτήσεις. Από αυτές, για 130 έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Καναδάς, εκκρεμούν 865 αιτήσεις εκ των οποίων 86 έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η έκδοση απόφασης. (Μπορεί μέχρι τη δημοσίευση να έχουν ήδη εκδοθεί).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες ή για εξιδικευμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από την Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων και στα τηλέφωνα: +210- 5213267 και  +210 5245847 (τα τελευταία τρία ψηφία του αριθμού,  μπορούν να αντικατασταθούν και με τα  433  και  387)

Ώρες εργασίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 π.μ. – 3.30 μ.μ. (ώρες Ελλάδος).