Γύρω από το συνταξιοδοτικό

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Η συνέντευξη της προϊσταμένης της Υποδιεύθυνσης Διμερών Συμβάσεων του ΙΚΑ, κυρίας Ρήγου-Κότση Βασιλικής ξεκαθάρισε αρκετά πράγματα γύρω από το θέμα των συντάξεων των ομογενών από τον ελληνικό ασφαλιστικό φορέα. Κυρίως, έδωσε μία αρκετά σαφή εικόνα για την ¨διαδρομή¨που ακολουθεί η αίτηση που υποβάλλει κάποιος ομογενής και τα στάδια από τα οποία  περνάει, με τις χρονικές καθυστερήσεις, μέχρι να φθάσει στην ωρίμανσή της, δηλαδή την υπογραφή και την άγουσα προς το Ταμείο εντολή.

Δεν θα υποστηρίξουμε ότι όλα εξελίσσονται με γοργά βήματα και καλά μεθοδευμένες κινήσεις. Και καθυστερήσεις πολλές σημειώνονται και από την αίτηση μέχρι την είσπραξη υπεισέρχονται λεπτομέρειες, πιστοποιητικά και  ένσημα που προκαλούν πολλές φορές εντάσεις, παρανοήσεις και απορίες.

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συ6νθήκες που επικρατούν στη γενέτειρα και όπου έχουν υποχρεώσει σε μείωση προσωπικού ενώ ένα άλλο ποσοστό υπαλλήλων που βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση ή έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση σπεύδει να βγει νωρίτερα στη σύνταξη προκειμένου να επωφεληθεί των όποιων ευεργετικών διατάξεων.

Το βασικό είναι οι ενδιαφερόμενοι ομογενείς να έχουν συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και τα βιβλιάρια ενσήμων.  Αυτό θα συντομέψει κατά πολύ τις διαδικασίες, θα διευκολύνει την πρόοδο της αίτησης και θα φθάσει συντομότερα στο επιθυμητό τέλος. Στην είσπραξη της σύνταξης από τον δικαιούχο.

Ωστόσο ένα άλλο θέμα που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αποκάλυψη τυχόν περιουσιακών στοιχείων στη γενέτειρα, μη δηλωμένων στην τοπική εφορία.  Ιδιαίτερα δε, σε περιπτώσεις όπως ομογενών από την Αυστραλία όπου η παροχή οικονομικού βοηθήματος στην τρίτη ηλικία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική κατάσταση τους. Η διακρατική συμφωνία με την Αυστραλία υποχρεώνει τα ελληνικά Ασφαλιστικά Ταμεία να παρέχουν όλα τα στοιχεία που τους ζητούνται από το CentreLink.

Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν ακόμη και να διακοπεί η παροχή οικονομικού βοηθήματος από το centreLink σε ορισμένες περιπτώσεις.

Από την άλλη μεριά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η παροχή έστω και μικρής σύνταξης από την Ελλάδα, σημαίνει ταυτόχρονη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όσους ομογενείς συνταξιούχους βρεθούν  επί ελληνικού εδάφους και χρειασθούν νοσοκομειακή περίθαλψη.