“Αυθαίρετο” και “αντικαταστατικό” το 35ο Συνέδριο στην Καλαμάτα, λέει ο Πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Σε μία προσπάθεια να εξηγήσει την αλλαγή του τόπου Συνεδρίου, που, δυστυχώς, φαίνεται ότι θα επιφέρει την ουσιαστική και τυπική διάσπαση στην Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά, το Γραφείο του Προέδρου της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, εξέδωσε την Κυριακή 21 Ιουλίου 2013 ανακοίνωση με σκοπό, όπως αναφέρεται  ” να καταδείξει αυθαίρετες μεθοδεύσεις, κατά παράβαση του Καταστατικού, της Οργάνωσης από μειοψηφία μελών της και να αποσαφηνίσει τις ανακρίβειες ισχυρισμών που δημοσιεύθηκαν σε επιστολές και Δελτία Τύπου χωρίς την έγκριση της ηγεσίας της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά”.

Αφορμή για την κατάσταση αυτή, η απόφαση του Προέδρου της Παμμεσσηνιακής  Bill Bebonis (Chicago) να αλλάξει τον τόπο του 35ου Συνεδρίου το οποίο επρόκειτο, βάση σχετικής αποφάσεως στο πλαίσιο του 34ου Συνεδρίου, να πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα.

Ο Πρόεδρος, επικαλούμενος “αδυναμία της πλειοψηφίας των μελών και κυρίως των εκπροσώπων Νεολαιών των ενεργών και τακτοποιημένων οικονομικά Συλλόγων της Ομοσπονδίας μας να μεταβούν στην Ελλάδα για οικονομικούς λόγους, το συνέδριο αναβλήθηκε λόγω προβλεπόμενης ελλείψεως απαρτίας”.  Αποφασίσθηκε δε σε τηλεφωνική συνεδρίαση των εκπροσώπων των μελών-Συλλόγων “να διεξαχθεί το συνέδριο στα τέλη Οκτωβρίου/ αρχές Νοεμβρίου 2013 στις Η.Π.Α.”

Την απόφαση αυτή αρνήθηκε να αποδεχθούν ο Αντιπρόεδρος Theodore Tzalalis (Toronto) και ορισμένοι ακόμα Σύλλογοι οι οποίοι αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν το Συνέδριο στην Καλαμάτα, 26 με 28 Ιουλίου,  όπως είχε αποφασιστεί στο προηγούμενο Συνέδριο.

Έτσι βιώνουμε ήδη τη διάσπαση της ιστορικής Ομοσπονδίας στην πράξη…

Η ΡΗΡ, ώς είχε υποχρέωση, έχει παρουσιάσει τις θέσεις και των δύο πλευρών ενώ έχει και αρθρογραφήσει με γνώμονα την ανάγκη αποφυγής διάσπασης της Παμμεσσηνιακής, σε μιά εποχή όπου ο ελληνισμός αντιμέτωπος με κρίσιμα οικονομικά και όχι μόνο προβλήματα, χρειάζεται ενότητα και  σύμπνοια. Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στα ακόλουθα links για να λάβει όλη την επι του θέματος πληροφόρηση:

https://www.panhellenicpost.com/archives/56416

https://www.panhellenicpost.com/archives/56458

https://www.panhellenicpost.com/archives/56645

https://www.panhellenicpost.com/archives/56688

https://www.panhellenicpost.com/archives/56809

https://www.panhellenicpost.com/archives/58108

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο της ανακοίνωσης της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΣΙΚΑΓΟ, Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Η ανακοίνωση που ακολουθεί εκδίδεται με σκοπό να καταδείξει αυθαίρετες μεθοδεύσεις, κατά παράβαση του Καταστατικού, της Οργάνωσης από μειοψηφία μελών της και να αποσαφηνίσει τις ανακρίβειες ισχυρισμών που δημοσιεύθηκαν σε επιστολές και Δελτία Τύπου χωρίς την έγκριση της ηγεσίας της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά.

Το 35ο Συνέδριο της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά (Π.Ο.Α.Κ.) επρόκειτο, βάση σχετικής αποφάσεως στο πλαίσιο του 34ου Συνεδρίου μας, να πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα. Ωστόσο, λόγω της αδυναμίας της πλειοψηφίας των μελών και κυρίως των εκπροσώπων Νεολαιών των ενεργών και τακτοποιημένων οικονομικά Συλλόγων της Ομοσπονδίας μας να μεταβούν στην Ελλάδα για οικονομικούς λόγους, το συνέδριο αναβλήθηκε λόγω προβλεπόμενης ελλείψεως απαρτίας.
Συγκεκριμένα, κατά την τελευταία τηλεφωνική συνεδρίαση των εκπροσώπων των μελών-Συλλόγων της Π.Ο.Α.Κ. στις 24 Μαίου 2013 αποφασίσθηκε να διεξαχθεί το συνέδριο στα τέλη Οκτωβρίου/ αρχές Νοεμβρίου 2013 στις Η.Π.Α. Η απόφαση αυτή είναι νόμιμη, οριστική και αμετάκλητη. Επισημαίνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ανατρέπεται σχετική απόφαση Συνεδρίου για τον τόπο διεξαγωγής του επομένου και ότι βάση του Άρθρου 7, του ισχύοντος Καταστατικού: Η ανώτατη διοίκηση και εξουσία της Ομοσπονδίας προέρχεται από τους Συλλόγους που την αποτελούν.

Η διοργάνωση Συνεδρίου στις 26 με 28 Ιουλίου 2013 στην Καλαμάτα, οι σχετικές προσκλήσεις και τα Δελτία Τύπου που κυκλοφόρησαν ευρύτατα αποτελούν αυθαίρετες ενέργειες που συντονίζονται από τον Αντιπρόεδρο της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά κ. Θ. Τζαλαλή και εξυπηρετούν προσωπικά ενδιαφέροντα και επιδιώξεις. Αποτελούν δε παράβαση του Καταστατικού, καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 10: «..ο πρόεδρος αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία σε κάθε αρχή» και «εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Γενικής  Διοίκησης και των κατά διετία συνεχόμενων Συνεδρίων της Ομοσπονδίας, επιβλέπει την κανονική λειτουργία του γραφείου της Ομοσπονδίας και συνυπογράφει την αλληλογραφία γενικά μαζί με τον Γεν. Γραμματέα για διάφορες επίσημες και νομικές περιπτώσεις. Επίσης καλεί τις συνεδριάσεις των μελών της Ανωτάτης Διοίκησης, λαβαίνει μέρος και προεδρεύει στα Συνέδρια και επίσης προσκαλεί όλους τους Συλλόγους για ν’ αποστείλουν αντιπροσώπους στα Συνέδρια, και επιβλέπει την εργασία των μελών της Ανωτάτης Διοίκησης».
«Θα ήταν ευχής έργον να πραγματοποιηθεί το Συνέδριο στην Καλαμάτα για να ενισχύσουμε με την παρουσία μας τη γενέτειρα» δηλώνει ο πρόεδρος της «Δυστυχώς η
οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε το 2008 στις Η.Π.Α. και η εντεινόμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα έπληξε πολλούς Ελληνο-Αμερικανούς καθώς έχουν επωμισθεί με την
επιπλέον ευθύνη να βοηθούν συγγενείς και φίλους στην Ελλάδα. Η απόφαση μας ελήφθη κυρίως λόγω της ελλείψεως απαρτίας και διότι δεν θα είχαμε τη συμμετοχή
της Νεολαίας που εγγυάται τη συνέχιση της οργάνωσής μας στο μέλλον. Λυπούμαι ιδιαίτερα» τονίζει κ. Μπεμπόνης «που σε μία τόσο δύσκολη εποχή για τον Ελληνισμό
διχάζουμε τις δυνάμεις μας για να εξυπηρετήσουμε προσωπικούς στόχους. Ως πρόεδρος της Οργάνωσής οφείλω να συνταχθώ με τη βούληση της πλειοψηφίας των Συλλόγων
μελών μας. Η διοργάνωση του Συνεδρίου στην Καλαμάτα δυστυχώς προκαλεί αλυσιδωτά προβλήματα για την οργάνωσή μας σε μία κρίσιμη καμπή για τον Ελληνισμό».

Η διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Καλαμάτα επιχειρείται με τη συμμετοχή και ανύπαρκτων νομικά συλλόγων, συλλόγων-σφραγίδων και μη τακτοποιημένων οικονομικά ενώ για να διασφαλισθεί η εκλογή «ημετέρων» κατατίθενται υποψηφιότητες διά επιστολών, πράξη η οποία δεν προβλέπεται στο ισχύον Καταστατικό. Οι πράξεις αυτές είναι παράνομες σύμφωνα με την Αμερικανική Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών. Έδρα της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας εκ συστάσεώς της είναι το Ιλινόι και η Οργάνωση
οφείλει να υπακούει στους νόμους αυτής της Πολιτείας.
Οι Σύλλογοι της Αμερικής που εξέφρασαν γραπτώς αδυναμία να συμμετάσχουν σε συνέδριο στην Καλαμάτα είναι οι ακόλουθοι:
 Messinian Benevolent Association “Aristomenis”, NY (Τη σχετική επιστολή ανέρεσε αργότερα ο πρόεδρος του Σωματείου καταθέτοντας υποψηφιότητα δι’ αλληλογραφίας)
 Messinian Association of Michigan, Detroit, MI
 Navarino Society, Chicago, IL
 Navarino Society of California, Sacramento, CA
 Neo Kyma Messinias, Chicago, IL
 Ypapanti Society, Des Plaines, IL
ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω Σύλλογοι αποτελούν την σπονδυλική στήλη της Π.Ο.Α.Κ και συνεισέφεραν οικονομικά στη δημιουργία του Νέου Νοσοκομείου Καλαμάτας, στη φιλοτέχνηση και την τοποθέτηση του Ανδριάντα του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι Μεσσηνίας, στο πνευματικό κέντρο Καλαμάτας και στους πυρόπληκτους της Μεσσηνίας το 2007. Είναι οι πιο δυναμικοί Σύλλογοι της Οργάνωσης και στηρίζουν οικονομικά την πραγματοποίηση του προγράμματος του Θερινού Σχολείου που συνδιοργανώνεται εφέτος για 8η συνεχή με τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
«Εκφράζω την ευχή να επικρατήσει σύνεση και λογική ώστε η Ομοσπονδία μας να μην διασπαστεί», καταλήγει ο πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής. «Την εποχή αυτή, χρειάζεται όσο ποτέ, ενότητα δυνάμεων για να ξεπεράσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες δύο χωρών. Διαφορετικά διακυβεύεται και το μέλλον της οργάνωσής μας καθώς οι ενέργειες αυτές απομακρύνουν και απογοητεύουν τις νεότερες γενεές Μεσσηνίων σε Η.Π.Α. και Καναδά και αποδυναμώνουν τις προσπάθειές μας να συνεισφέρουμε στην γενέτειρα. Η Παμμεσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά θα συνεχίσει τη δυναμική της παρουσία και προσφορά. Στο επικείμενο νόμιμο 35ο συνέδριό μας στις Η.Π.Α. θα αναζητήσουμε νέους τρόπους στήριξης των συνανθρώπων μας στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αδυνατώντας να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες με την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών».