Νόστος, Μοντρέστα και οι Έλληνες- COMUNICATO STAMPA: presentazione volume – Montresta (Bosa) – venerdì 26 luglio 2013.

Σαρδηνία/Μοντρέστα, Παρασκευ’η 26 Ιουλίου 2013, 7 μ.μ.

Παρουσίαση από τον Δήμο της Μοντρέστας του τόμου ΝΟΣΤΟΣ, ΜΟΝΤΡΕΣΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΔΙΑΣΠΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 18ο έως τον 19ο ΑΙΩΝΑ, έκδοση AM&D Edizioni, σε επιμέλεια Stefano Pira.
Συμμετέχουν στην εκδήλωση Antonio Zedda, Attilio Mastino, Cecilia Tasca, Stefano Pira, Jannis Korinthios, Giampaolo Salice.
Το βιβλίο ξεκινάει με την ίδρυση της Μοντρέστας από τους Έλληνες και βασίζεται σε ανέκδοτα έγγραφα.
In
COMUNICATO STAMPA: presentazione volume – Montresta (Bosa) – venerdì 26 luglio 2013.
Sardegna – Montresta:  venerdi’ 26 luglio 2013, in piazza IV novembre, alle ore 19, per iniziativa dell’amministrazione comunale, verrà presentato il volume “Nostos, Montresta e i Greci – Diaspore, emigrazioni e colonie nel Mediterraneo dal XVIII al XIX secolo”, AM&D Edizioni, a cura di Stefano Pira collana Agorà, serie “Diaspore”.
Partecipano Antonio Zedda, Attilio Mastino,  Cecilia Tasca, Stefano Pira, Jannis Korinthios e Giampaolo Salice. Il libro ripercorre la fondazione di Montresta da parte dei greci, a metà del Settecento, con una documentazione inedita sui rapporti tra la Chiesa e gli stessi greci in Sardegna e nel Mediterraneo, scritta dal pontefice Benedetto XIV.
Librofh
Fronte_ombra
 
 
___________________________________________
Sotto l’egida di:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTRESTA
EDIZIONI AM&D
 
PRESENTAZIONE  LIBRO
MONTRESTA – VENERDI’ 26 LUGLIO 2013 –  PIAZZA IV NOVEMBRE – ORE 19,00
 NOSTOS, MONTRESTA E I GRECI 
DIASPORE, EMIGRAZIONI E COLONIE NEL MEDITERRANEO DAL XVIII
AL XIX SECOLO
a cura di Stefano Pira 

edizioni AM&D 

coordinamento:
ANTONIO ZEDDAsindaco di Montresta
interventi:
ATTILIO MASTINOrettore università degli studi di Sassari 
CECILIA TASCAuniversità degli studi di Cagliari
STEFANO PIRAuniversità degli studi di Cagliari 
JANNIS KORINTHIOSuniversità degli studi della Calabria
GIAMPAOLO SALICEuniversità degli studi di Cagliari 
_________________

Il LIBRO  

Nostos, Montresta e i Greci – Diaspore, emigrazioni e colonie nel Mediterraneo dal XVIII al XIX secolo.

AM&D Edizioni, collana Agorà, serie “Diaspore”.

 La storia di Montresta attraversa temi cruciali della storia del Mediterraneo: diaspore e nostos, dispersioni e nostalgico ritorno, tolleranza religiosa, rapporto centro-periferia, controllo del territorio da parte delle comunità locali.
Il libro ripercorre la progettazione della omonima colonia fondata dai greci. A metà del Settecento il re di Sardegna Carlo Emanuele III, il pontefice Benedetto XIV (Prospero Lambertini) e i sette vescovi sardi dialogano per varare il nuovo popolamento.
Nell’arco di un decennio si accumulano mappe, studi e trattative tra Sardegna, Corsica, Grecia, Torino e Roma, tra regi e sacri palazzi. 
I futuri coloni chiedono il rispetto della loro identità religiosa: la loro terra d’origine, la Maina, nel Peloponneso, accoglie sia cattolici di rito orientale che ortodossi, considerati scismatici. Benedetto XIV, con una sua Istruzione (inedita, pubblicata nel presente volume) sui greci nel Mediterraneo nei loro rapporti con la Chiesa di Roma, respinge le richieste greche. 
Saranno i greco-corsi ad accettare la professione di fede, arrivando nell’isola con successive ondate.
Montresta la greca diventerà sarda ma, a differenza di quanto racconta la leggenda romantica, non sarà un bagno di sangue da parte degli isolani a compiere la mutazione. Saranno invece i fattori storici di lunga durata, raccontati in centinaia di documenti, a selezionare la sopravvivenza nel dialogo-scontro con la combattiva classe dirigente della confinante città reale di Bosa.
Montresta offre documenti di grande interesse che dimostrano quanto la Sardegna fosse attraversata da diaspore interne ed esterne, i cui fili univano centro e periferia, in uno sforzo di progettazione coloniale multietnico e multireligioso senza precedenti nella storia moderna dell’isola.

 

AUTORI DEL LIBRO 

STEFANO PIRA, università di Cagliari

JANNIS KORINTHIOS, università della Calabria
GIAMPAOLO SALICE, università di Cagliari