Εισφορά αλληλεγγύης μέχρι το 2016 και χρηματοδοτικό κενό 3,8 δισ. το 2014

Για αβεβαιότητα σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές την περίοδο 2013-14 διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση που παρουσίασε σήμερα για την ελληνική οικονομία, στην οποία κάνει λόγο για αργή πρόοδο.

Συγκεκριμένα η Κομισιόν στην έκθεση 222 σελίδων, επισημαίνει πως έχει σημειωθεί πρόοδος, έστω και αργή, στην εφαρμογή του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Ωστόσο σημειώνει πως έχουν υπάρξει αρκετές καθυστερήσεις, ενώ θετικά σχόλια κάνει για τη δημοσιονομική προσαρμογή και την ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Η Κομισιόν τονίζει ότι χρειάζονται μεγαλύτερες προσπάθειες σε πολλούς τομείς, κυρίως δε σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ενέργεια και τη δικαιοσύνη. Επισημαίνει, ακόμη, ότι η ελληνική οικονομία θα επωφελείτο σημαντικά από μία πιο αποφασιστική και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

Το δημοσιονομικό κενό του προγράμματος εκτιμάται στα 3,4 δισ ευρώ έως το τέλος του 2015 και συνολικά 4 δισ. έως το τέλος του 2016. Το χρηματοδοτικό κενό φθάνει τα 3,8 δισ και ξεκινά από την άνοιξη του 2014.

«Η δημοσιονομική προοπτική για το 2013-14 συνεχίζει να υπόκειται σε μεγάλη αβεβαιότητα», επισημαίνεται συμπληρώνοντας πως πολλές πληρωμές φόρων μεταφέρθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Στην έκθεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως οι μακροοικονομικές προοπτικές παραμένουν εν γένει αμετάβλητες σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση και πως οι δημοσιονομικές εξελίξεις είναι σε γενικές γραμμές στη σωστή τροχιά.

Αναμένεται μέτρια ανάκαμψη από τις αρχές του 2014, η οποία θα βασιστεί στη βελτίωση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για το 2014 προβλέπεται να είναι της τάξεως του 0,6% για το 2014, ενώ από το 2015 και μετά αναμένεται επιτάχυνση.

Όσον αφορά τους στόχους στα δημόσια οικονομικά, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ικανοποιήθηκαν με το παραπάνω το 2012. Όπως αναφέρει η έκθεση της Επιτροπής, το 2012 το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 1,3% του ΑΕΠ (χαμηλότερα από το στόχο του -1,5%), ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε στο 6,3% του ΑΕΠ το 2012. Σημειώνεται, δε, ότι η δημοσιονομική προσπάθεια της χώρας είναι ακόμη μεγαλύτερη, αν ληφθεί υπόψη η βαθιά οικονομική ύφεση.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσθέτει ότι η αποστολή της τρόικας εντόπισε νέα ελλείμματα, ειδικά στον τομέα της Υγείας, που απειλούν την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για πρωτογενές ισοζύγιο το 2013 και 2014.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το νέο αυτό έλλειμμα οφείλεται σε υπερβάσεις δαπανών στον τομέα της Υγείας, σε καθυστερήσεις στην έκδοση φόρων ακινήτων, σε μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και στην απουσία εφαρμογής ορισμένων μέτρων.

Η καταβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης άνω των 12.000 ευρώ, η οποία έληγε κανονικά το 2014, παρατείνεται μέχρι το 2016, επισημαίνεται. Επίσης, κάποια μέτρα που σχεδιάζονταν για το 2014 θα εφαρμοστούν νωρίτερα, όπως ο φόρος πολυτελείας.

Tα 130 εκατ. που θα κοστίσει η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση για το 2013 θα καλυφθούν από δαπάνες στα εξοπλιστικά πτρογράμματα επισημαίνεται.

Εξάλλου, η Επιτροπή επισημαίνει ότι προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση αποτελεί η αύξηση των δημόσιων εσόδων και η βελτίωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών. Ωστόσο, εκφράζονται ανησυχίες για τη βούληση και την ικανότητα της ελληνικής διοίκησης να συλλέξει αποτελεσματικά και αποδοτικά τα έσοδα.

Επίσης, κατεβαίνει ο πήχης των αποκρατικοποιήσεων για φέτος στα 1,6 από 2,5 δισ που ήταν αρχικά ωστόσο ανεβαίνει στα 3,5 δισ ο στόχος του 2014. Η Επιτροπή σημειώνει ότι έχει επιτευχθεί μικρή πρόοδος και ότι το 2013 αποδείχτηκε, μέχρι στιγμής, κατώτερο των προσδοκιών. Επισημαίνεται οι στόχοι για το 2013 δεν ικανοποιήθηκαν και θα πρέπει να καλυφθούν το 2014. Σημειώνεται, ειδικότερα ότι υπήρξε πρόοδος στον ΟΠΑΠ και τη ΔΕΣΦΑ αλλά όχι για τη ΔΕΠΑ.

Εξάλλου, η Επιτροπή τονίζει ότι συνεχίζεται η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, αλλά με καθυστερήσεις. Οι ελληνικές αρχές ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να προχωρήσουν σε μία «φιλόδοξη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η οποία θα υλοποιηθεί σε στάδια εντός του 2013», επισημαίνει η έκθεση. Συγκεκριμένα, έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υπαχθούν στο σχέδιο κινητικότητας άλλοι 12.500 υπάλληλοι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 25.000 έως το τέλος του 2013. Σημειώνεται επίσης, ότι οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας απαιτούν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα, όπου χρειάζεται, ακόμα και με κλείσιμο, συγχώνευση ή αναδιάρθρωση δημόσιων οργανισμών, μετακινώντας ή απολύοντας το προσωπικό.

Όσον αφορά τη δυναμική του χρέους προβλέπεται να μπει σε πτωτική πορεία το 2014 και να διαμορφωθεί κάτω από το επίπεδο του 120% του ΑΕΠ το 2021, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα προσαρμογής εφαρμόζεται στο ακέραιο.

Τέλος, η Επιτροπή τονίζει ότι οι κίνδυνοι εφαρμογής του προγράμματος παραμένουν σημαντικοί. Οι κίνδυνοι αυτοί συνδέονται με τα κατεστημένα συμφέροντα, τις αντιξοότητες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, λόγω της έντονης δημοσιονομικής εξυγίανσης το 2013, καθώς και με την αναιμική οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ. Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχει αβεβαιότητα λόγω των αντιστάσεων που συναντά η προσπάθεια μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και των φοροεισπρακτικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τυχόν αποτυχία εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων θα καθυστερούσε την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την οικονομική ανάκαμψη. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι υπάρχουν και ορισμένες «θετικές αβεβαιότητες», όπως π.χ. η προσέλκυση ξένων επενδύσεων λόγω άρσης της αβεβαιότητας που δημιουργεί η πιστή εφαρμογή του προγράμματος. Επιπλέον, θετικές επιδράσεις θα μπορούσε να φέρει η ένεση ρευστότητας που αναμένεται από την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών της κυβέρνησης, μια πιο δυναμική τουριστική περίοδος και η επανεκκίνηση των μεγάλων δημόσιων έργων.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την έκθεση.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από την Τρόικα το διάστημα μεταξύ 4-19 Ιουνίου και 1-7 Ιουλίου.

Διαβάστε εδώ: http://newpost.gr/post/258299/eisfora-allhleggyhs-mexri-to-2016-kai-xrhmatodotiko-keno-3-8-dis-to-2014#ixzz2aSDPUArE