Υπογραφή Πρωτοκόλλου για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Υπογραφή Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Με την τροποποίηση αυτή, επιτυγχάνεται ουσιαστική σύγκλιση, τόσο με τις πάγιες ελληνικές θέσεις, όσο και με τις αρχές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την αποφυγή της διεθνούς διπλής φορολογίας, σηματοδοτώντας παράλληλα την απαρχή μιας φιλόδοξης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.