Έφτασε η ώρα αξιοποίησης του αρχείου Δαρδάλη της ελληνικής διασποράς

Το αρχείο Δαρδάλη της ελληνικής διασποράς θα διασωθεί, θα ταξινομηθεί και θα είναι προσβάσιμο στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
Τα πολύτιμα αρχεία που βρίσκονται σε 5.500 κιβώτια σήμερα, έχουν ήδη αρχίσει να ταξινομούνται.

Τα αρχεία υπάγονταν στο Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Μελετών και Έρευνας (ΕΚΕΜΕ) του Πανεπιστήμιου La Trobe, το οποίο έκλεισε πριν λίγα χρόνια και προερχόταν από δωρεές της ομογένειας. Περιέχουν δε πάνω από επτά εκατομμύρια αρχειακά τεκμήρια, που καταγράφουν την ιστορία της ελληνικής Διασποράς στην Ωκεανία, την Αυστραλασία και τη Νότια Αμερική από τη δεκαετία του 1880 και πέρα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής των Αρχείων, του Πανεπιστημίου La Trobe και επικεφαλής της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, καθηγητής Κρις Μακί, δήλωσε ότι επήλθε τελική συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου και των πρώην ιδιοκτητών των αρχείων, τα οποία τώρα θα μεταφερθούν στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.
Το Πανεπιστήμιο ανέθεσε σε τριμελή ομάδα την ταξινόμησή τους και θα διαθέσει μισό εκατομμύριο δολάρια για το σκοπό αυτό.
Ο καθηγητής Μακί τόνισε πως το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει τη σημασία του αρχείου Δαρδάλη για την ομογένεια της Βικτώριας και της Αυστραλίας και προσέθεσε ότι τα αρχεία θα ταξινομηθούν και θα καταταγούν σε «προσβάσιμες και μη προσβάσιμες» κατηγορίες.

Το Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Μελετών και Έρευνας ιδρύθηκε το 1997 στο Πανεπιστήμιο La Trobe, χάρη στη γενναιοδωρία πολλών διακεκριμένων Ελλήνων, ειδικότερα του δρα Ζήση Δαρδάλη, την ενθάρρυνση των κυβερνήσεων και πολλών φορέων στην Ελλάδα και την Κύπρο και, πάνω απ’ όλα, στη συμμετοχή ελληνικών κοινοτήτων σε όλη την Αυστραλία.

Με επικεφαλής τον καθηγητή Αναστάσιο Τάμη, το αντικείμενό του ήταν πολυδιάστατο και περιλάμβανε την ιστορία της διασποράς στην περιοχή της Αυστραλασίας και της Ωκεανίας, την κατάσταση της ελληνικής γλώσσας στα διάφορα μέρη της, τη μελέτη και την προώθηση της ελληνο-αυστραλιανής λογοτεχνίας, σημαντικές βιογραφικές μελέτες, τη συγκέντρωση πλούσιου αρχειακού υλικού και επιγραφικών, ιστορικών και προσωπογραφικών μελετών από την αρχαιότητα. Στο Κέντρο λειτούργησαν, επίσης, δύο χωριστά Ινστιτούτα Ποντιακών και Μικρασιατικών Μελετών, Κυπριακών Μελετών και Μακεδονικών Μελετών, καθώς και τμήματα που ασχολήθηκαν με την επικοινωνία με την ευρύτερη κοινωνία και με τα ελληνικά θέματα της ομογένειας.

Το ίδιο το Κέντρο είχε παράγει σημαντικό ερευνητικό έργο στη σχετικά σύντομη διάρκεια λειτουργίας του, με περίπου τριάντα δημοσιεύσεις σε τομείς τόσο διαφορετικούς όπως η ιστορία των Ελλήνων στην Αυστραλία και τη Λατινική Αμερική, η γλωσσολογία, η βιογραφία και η αρχαία επιγραφική και προσωπογραφία.

Στον τομέα της προώθησης της ελληνικής παιδείας και των ελληνικών μελετών, η δράση του Κέντρου δεν περιορίστηκε στην Αυστραλία, αλλά έφτασε και στην Κίνα, όπου έπαιξε ρόλο για την καθιέρωση και ανάπτυξη των Ελληνικών Μελετών σε μεγάλα κινεζικά πανεπιστήμια.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Φίλων του ΕΚΕΜΕ, Τάσος Ρέβης, ζήτησε τα αρχεία να ταξινομηθούν ψηφιακά.

Πηγή: Neoskosmos.com-ANAMPA.gr

*Φωτογραφία πρώτης σελίδος, AMPE.gr