Κοπανατζήδες 7 στους 10 υπαλλήλους του ΕΟΤ και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης!

Τα στοιχεία προκύπτουν από έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Σύμφωνα με αυτά, επτά στους δέκα υπαλλήλους σε ΕΟΤ και ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΥΕΚ) δεν τηρούσαν το ωραριο εργασίας.

Όπως αναφέρεται, στον ΕΟΤ μόλις το 30% των υπαλλήλων συμπλήρωσε κανονικά το χρόνο εργασίας του, ενώ στο ΕΤΕΑ οι υπάλληλοι που δεν συμπλήρωναν το ωράριο πληρώθηκαν και υπερωρίες!

Συγκεκριμένα από τους ελέγχους που ολοκλήρωσε πρόσφατα το ΣΕΕΔΔ στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και στο πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) προέκυψαν τα εξής:

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και των δύο φορέων ΔΕΝ μερίμνησαν ως όφειλαν για την ανάλογη περικοπή αποδοχών και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων.

Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμούτο Νοέμβριο του 2012, σε δειγματοληπτικό έλεγχο, μόνον το 30,4% των υπαλλήλων του Οργανισμού είχε τηρήσει την υποχρέωση ανελλιπούς σήμανσης και συμπλήρωσης του χρόνου εργασίας.

Αντίθετα, το 69,60% των υπαλλήλων δεν συμπλήρωσε το χρόνο εργασίαςκαι μια ή περισσότερες ημέρες δεν σήμανε στο ηλεκτρονικό σύστημα την προσέλευση και/ή την αποχώρηση από την Υπηρεσία με αποτέλεσμα να μην προκύπτει ο συνολικός μηνιαίος χρόνος εργασίας.

Από τους 121 υπαλλήλους που αποδεδειγμένα δεν τήρησαν το χρόνο εργασίας, ο υπολειπόμενος χρόνος 33 εξ αυτών ξεπέρασε αθροιστικά τον εργασιακό χρόνο μιας ημέρας, ενώ 65 υπάλληλοι είχαν για τουλάχιστον τρεις ημέρες παραλείψει να σημάνουν το χρόνο εργασίας τους, ως όφειλαν.

Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) – πρώην ΤΕΑΥΕΚ, τον Οκτώβριο του 2012 και τον Φεβρουάριο του 2013 που ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά, ποσοστό 74,54% και 67,27% αντίστοιχα δεν συμπλήρωσε τον προβλεπόμενο χρόνο εργασίας.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και των δύο φορέων ΔΕΝ μερίμνησαν ως όφειλαν για την ανάλογη περικοπή αποδοχών και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων.

Ίσα – ίσα, σε μεγάλο αριθμό υπαλλήλων με ελλιπές ωράριο χορηγήθηκε αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση.

Με αφορμή την δημοσιοποίηση της έκθεσης ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι
«Η, για πρώτη φορά συστηματική προσπάθεια ελέγχου της τήρησης του ωραρίου εργασίας στο Δημόσιο, μέσω της πραγματοποίησης επιτόπιων ελέγχων από το ΣΕΕΔΔ, έχει διττό μήνυμα: αφενός επιβραβεύει τη μεγάλη πλειοψηφία των συνεπών και εργατικών υπαλλήλων και αφετέρου δίνει ξεκάθαρο μήνυμα μη ανοχής στους κοπανατζήδες».

NewsIt.gr