Οι εκτός Αυστραλίας Ελληνοαυστραλοί μπορούν να ψηφίσουν – Overseas Australians can still vote

<Members of the Greek Australian community who are overseas can still vote in the upcoming Federal Election, the Australian Electoral Commission has said. To do so, you must be enrolled to vote.

There are a number of ways you can vote overseas. You can vote in person at an overseas voting centre. They will be found at most Australian Embassies, Consulates and High Commissions around the world.
Pre-poll (in person) voting for the 2013 election will operate at overseas voting centres from Monday 26 August. Check with your nearest overseas voting centre to find out what times they will open for voting.
The AEC will also have early voting centres set up at some Australian airports before election day so you will be able to vote before you leave the country. Details of these centres will be available on the AEC website closer to the federal election.
If you are travelling overseas for a short period of time and prefer to vote by post for this election, you can apply online. Your postal vote will be sent to your nominated postal address once ballot papers are available.
If you will be out of Australia for a longer period, you may be eligible to register as an eligible overseas elector. Eligible overseas electors will be given the option of registering as a general postal voter which means they will automatically receive a postal vote in the mail for each election or referendum.
If you are unable to vote you should complete and submit an Overseas Notification form, also found on the AEC website. Fines will not be issued to those who do not vote but can prove they are overseas.
You can apply online for a postal vote so your voting papers are sent to your overseas address for you to complete and mail back to the AEC but you can not vote online.
For more information, visit www.aec.gov.au/Voting/Ways_to_vote/overseas.htm>

Σε ελεύθερη μετάφραση:

Τα μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αυστραλίας που βρίσκονται στο εξωτερικό μπορεί να ψηφίσουν στις επερχόμενες Ομοσπονδιακές Εκλογές, όπως έχει δηλώσει η Αυστραλιανή Εκλογική Επιτροπή. Για να γίνει αυτό, πρέπει οι ψηφοφόροι αυτοί να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούν να ψηφίσουν στο εξωτερικό. Μπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως σε εκλογικά κέντρα του εξωτερικού. Θα πρέπει, γι αυτό, να πάνε στις  Πρεσβείες, Προξενεία και High Επιτροπές της Αυστραλίας, σε όλο τον κόσμο.
Προ-δημοσκόπηση (στο πρόσωπο) ψηφοφορία για την εκλογή το 2013 θα λειτουργούν σε εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου. Ελέγξτε με το πλησιέστερο εξωτερικό εκλογικό κέντρο σας για να μάθετε ποιες ώρες θα ανοίξει για την ψηφοφορία.
Η ΕΕΑ θα έχει επίσης ανοίξει από νωρίς εκλογικά κέντρα που έχουν συσταθεί σε ορισμένα αεροδρόμια της Αυστραλίας πριν από την ημέρα των εκλογών, έτσι θα είστε σε θέση να ψηφίσουν πριν φύγουν από τη χώρα. Οι λεπτομέρειες αυτών των κέντρων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της AEC πιο κοντά στην ομοσπονδιακή εκλογή.
Αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό για ένα μικρό χρονικό διάστημα και προτιμούν να ψηφίσουν ταχυδρομικώς για την εκλογή αυτή, μπορείτε να εφαρμόσετε σε απευθείας σύνδεση. Επιστολική ψήφο σας θα σταλεί στην καθορισμένη ταχυδρομική σας διεύθυνση αφού τα ψηφοδέλτια θα είναι διαθέσιμα.
Αν θα είναι έξω από την Αυστραλία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να δικαιούστε να εγγραφείτε ως επιλέξιμος ψηφοφόρος εξωτερικού. Οι επιλέξιμοι  ψηφοφόροι εξωτερικού θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης ως γενικοί ταχυδρομικοί  ψηφοφόροι που σημαίνει ότι θα λαμβάνουν αυτόματα ταχυδρομικά τα ψηφοδέλτια για την   ψηφοφορία  για κάθε εκλογή ή δημοψήφισμα.

Για περισσότερες πληροφορίες:www.aec.gov.au/Voting/Ways_to_vote/overseas.htm